3 kwietnia 2023

Sprzęt i Innowacje

Medycyna jutra – nowoczesne rozwiązania dla szpitali

Przyszłość polskiego systemu zdrowia to nie tylko jeden głównych tematów, poruszanych podczas różnego rodzaju konferencji i wydarzeń związanych z ochroną zdrowia, ale także codzienność wszystkich uczestników tego systemu. Opieka medyczna w dużym stopniu opiera się obecnie o postęp technologiczny. Medycyna jutra, a więc nowoczesne rozwiązania dla placówki medycznej, lekarza i pacjenta, dotyczą wielu różnych sektorów,  w tym diagnostyki. O roli diagnostyki w systemie ochrony zdrowia, a także o trendach w medycynie i nowoczesnych technologiach porozmawialiśmy z Arkadiuszem Grądkowskim, Prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Diagnostyka medyczna a system ochrony zdrowia

Jaka jest rola badań diagnostycznych w procesie leczenia?

Diagnostyka jest kluczowa w planowaniu całego procesu leczenia. Od tego w jakim czasie i jak dokładnie zostanie zdiagnozowany pacjent zależy dobór i późniejsza skuteczność terapii. Warto przy tym podkreślić, że im wcześniej pacjent zostanie zdiagnozowany, tym stan chorobowy będzie mniej zaawansowany, a tym samym proces leczenia znacznie skuteczniejszy i w wielu przypadkach krótszy.

Poza kluczową rolą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, istotną rolę odgrywają również badania przesiewowe, które umożliwiają szybkie wykrycie potencjalnych epidemii. Jest to szczególnie ważne w dobie trwającej pandemii i wojny, kiedy bardzo wiele czynników geopolitycznych, jednocześnie oddziałuje na nasze społeczeństwo. 

Jak poprawić dostępność do świadczeń diagnostycznych dla pacjentów?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Niestety najprostsze rozwiązanie, pt. zwiększmy finansowanie procedur szpitalnych, w tym przypadku może się nie sprawdzić, ponieważ problem dostępności do badań diagnostycznych tkwi w strukturze samego systemu. Po pierwsze duża część badań diagnostycznych nie jest raportowana jako osobne świadczenie, przez co trudno jest jasno zidentyfikować faktyczne braki w dostępie do diagnostyki w niektórych obszarach terapeutycznych. 

Po drugie należałoby zwiększyć efektywność systemu e-zdrowie, do którego wpadają dane dotyczące przeprowadzonych badań diagnostycznych, a nawet ich wyniki. Niestety aktualnie nie są one widoczne z pozycji Internetowego Konta Pacjenta. Więc pacjent idąc do placówki, nie ma możliwości samodzielnego udostępniania wyników badań zrealizowanych gdzie indziej za pomocą IKP, a to w wielu przypadkach znacznie uprościłoby procedury. 

Ostatnią kwestią jest wiedza pacjentów na temat innowacyjnych badań diagnostycznych. Na pewno trzeba pracować nad tym, aby się ona zwiększyła. Można to zrobić chociażby przy pomocy interaktywnej mapy Polski pokazującej placówki dysponujące najbardziej innowacyjnymi metodami diagnostycznymi. 

Jakie realne korzyści może odnieść system ochrony zdrowia z wprowadzenia zmian w obszarze diagnostyki?

Szybka i skuteczna diagnostyka to łatwiejsze i krótsze leczenie. Skrócenie zaś czasu leczenia, pobytu w szpitalu, szybszy powrót pacjenta do aktywności społecznej i zawodowej to z kolei realne oszczędności zarówno dla samego systemu ochrony zdrowia, jak i szerzej budżetu państwa. 

Najnowsze trendy w ochronie zdrowia

Jakie inne zmiany/ trendy zauważa Pan obecnie w sektorze ochrony zdrowia?

Czas pandemii to przede wszystkim bardzo dynamiczny rozwój wszelkiego rodzaju usług i rozwiązań telemedycznych, pozwalających na monitorowanie wskaźników życiowych zdalnie 24 godziny na dobę. W wielu przypadkach, np. w kardiologii czy diabetologii, tego rodzaju rozwiązania, zdecydowanie zwiększają bezpieczeństwo pacjentów, poprzez znaczne przyspieszenie czasu reakcji, w momencie niepożądanego zajścia. 

Drugą z istotnych zmian, jakie dotykają sektor wyrobów medycznych, jest kwestia jego regulacji. Tylko w ostatnim roku, weszła w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych, nowelizacja wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a w trakcie prac są: nowelizacja ustawy refundacyjnej, ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, a na poziomie europejskim Medical Devices Regulation (MDR). Wiele z wprowadzonych zmian istotnie usprawniło system ochrony zdrowia w Polsce i zwiększyło dostęp pacjentów do wyrobów medycznych. Mam nadzieję, że rząd, a przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, pracując nad kolejnymi regulacjami, w dalszym ciągu, będzie wsłuchiwało się w głos pacjentów oraz rynku, tak aby nowe rozwiązania były korzystne dla nas wszystkich. 

Co pana zdaniem stanowi przyszłość w zakresie medycyny?

Bez wątpienia będą to wspomnienie wcześniej rozwiązania cyfrowe. Dzięki digitalizacji usług możliwe jest szybsze diagnozowanie pacjentów, zbieranie danych niezbędnych do zastosowania efektywnej terapii czy wręcz mierzenie jej skuteczności. 

Jakie zmiany miały ostatnio miejsce na rynku wyrobów medycznych? Jaki kierunek rozwoju pokazują?

Na ten temat moglibyśmy poświęcić całą serię kolejnych wywiadów, ale w żołnierskim skrócie: kluczowa była ubiegłoroczna ustawa o wyrobach medycznych. Doprecyzowała ona wiele kwestii związanych z rynkiem, m.in. kwestie reklamy wyrobów medycznych. Bardzo ważna była również kolejna nowelizacja wykazu wyrobów na zlecenie. To pokazuje, że rząd coraz bardziej dostrzega rolę wyrobów medycznych w sprawnie działającym systemie ochrony zdrowia. Cieszy nas, że środki na tego rodzaju rozwiązania również systematycznie się zwiększają. W dobie gwałtownie rosnących cen surowców, kosztów pracy i inflacji, tego rodzaju zmiany są kluczowe dla kontynuacji i rozwoju sektora wyrobów medycznych w Polsce. 

Nowoczesne rozwiązania w szpitalach a pacjent

Czym jest e-zdrowie? Jak możemy rozumieć to pojęcie i jakie korzyści przynosi dla pacjentów?

W najprostszym rozumieniu, to obszar ochrony zdrowia, który wykorzystuje technologie cyfrowe/telemedyczne. Jak już wspomniałem rozwój tych technologii to przede wszystkim znacznie większe bezpieczeństwo dla pacjentów. Dzięki ułatwionej diagnostyce prowadzonej w trybie rzeczywistym, osoby odpowiedzialne za monitoring mogą znacznie szybciej zareagować w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych. 

Czy pacjenci wiedzą z jakich nowoczesnych rozwiązań korzystają szpitale i w jaki sposób nowoczesne technologie mogą pomóc w ich leczeniu? Co zrobić, aby poszerzyć tę wiedzę?

Pacjenci swoją wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w medycynie czerpią głównie z Internetu. Niestety w gąszczu różnego rodzaju materiałów, trudno jest odnaleźć te, najbardziej wartościowe, bazujące na rzetelnej i aktualnej wiedzy. Dlatego właśnie edukacja pacjentów powinna być jednym 

z istotnych zadań systemu ochrony zdrowia. Tylko w ten sposób będzie możliwe pokazanie pacjentowi z jakich najbardziej efektywnych rozwiązań może już skorzystać w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia. Rozwiązaniem jest stworzenie interaktywnej mapy placówek ochrony zdrowia, na której pacjent mógłby odnaleźć najbardziej innowacyjnej rozwiązania z poszczególnych obszarów terapeutycznych. 

Jakie są obecnie największe blokady we wdrażaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań w szpitalach? Co ma na to wpływ i czy można temu przeciwdziałać?

Mimo dość dużej liczby zmian jakie zostały wprowadzone ostatnimi regulacjami ta kwestia nie została rozwiązania. Jako Izba POLMED postulujemy od lat, aby umożliwić podmiotom komercyjnym możliwość zgłaszania wniosków o dołączenie ich innowacyjnych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych. W chwili obecnej ten przywilej ma bardzo wąskie grono osób, należą do nich konsultanci krajowi i administracja publiczna. 

Drugim wyzwaniem pozostaje brak określonych ram czasowych na rozpatrzenie wniosków przez Ministra Zdrowia i AOTMiT. W chwili obecnej nie ma takiego limitu, przez co pacjenci czekają latami na to, aby skorzystać z technologii dostępnych komercyjnie, w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych finansowanych przez państwo. 

Przeczytaj również: