18 maja 2022

Sprzęt i Innowacje

Medicofarma Biotech chce wspierać terapie nowotworowe

Medicofarma Biotech S.A. złożyła zgłoszenie patentowe dla technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki.

Zespół naukowy poznańskiego laboratorium B+R Medicofarma Biotech, pod kierunkiem dr. hab. Katarzyny Rolle, prof. ICHB, prowadzi intensywne badania nad opracowaniem innowacyjnego leku onkologicznego z wykorzystaniem terapii genowej. Oczekiwane opatentowanie technologii zostało określone jako kamień milowy w strategii spółki na ten rok. Realizując zamierzone cele badawcze, Medicofarma Biotech zbliża się do kolejnego etapu, jakim są obecnie badania przedkliniczne, których celem będzie potwierdzenie bezpieczeństwa oraz pożądanych działań terapeutycznych.

- Opatentowane cząsteczki terapeutyczne będą miały zastosowanie w terapii oraz kontroli progresji rozwoju nowotworu poprzez obniżenie poziomu kluczowego dla jego rozwoju rozwoju białka. Pozwoli to wpłynąć na zahamowanie progresji nowotworu oraz tworzenia przerzutów - tłumaczy dr. hab. Katarzyny Rolle, prof. ICHB.

Dotychczasowe prace naukowców w poznańskim Centrum B+R miały na celu opracowanie bezpiecznego i skutecznego preparatu do leczenia glejaków, ale kolejne badania wskazują na potencjalną możliwość wykorzystania tej techniki także w terapii potrójnie negatywnego raka piersi, raka jajnika i raka trzustki. Nowotwory te charakteryzują się dużą złośliwością, krótkim czasem przeżycia oraz niedoborem efektywnych terapii celowanych. 

Według ostatniego raportu Health at a Glance z 2021 roku, nowotwory w Polsce stanowią drugą najczęstszą przyczynę zgonów. Nadzieją na wydłużenie życia i zwiększenie komfortu życia pacjentów mogą być terapie celowane oraz spersonalizowane. Tych jednak nadal w onkologii brakuje. 

- Nowotwory glejaka, piersi, jajnika i trzustki klasyfikują się w dalszym ciągu w obszarze niezaspokojonych potrzeb medycznych. Nasze podejście obejmuje leczenie tych trudnych nowotworów z wykorzystaniem nowoczesnej, bezpiecznej i celowanej terapii - mówi Cezary Kilczewski, prezes Medicofarma Biotech - Technologia RNA już od kilku lat jest wykorzystywana przy opracowywaniu podjeść terapuetycznych, np. przy leczeniu chorób rzadkich czy szczepionkach m.in. przeciwko COVID-19 i szczepionkach onkologicznych. Zaproponowana metoda może mieć ogromne znaczenie kliniczne, ponieważ nasze podejście obejmuje leczenie tych trudnych nowotworów z wykorzystaniem nowoczesnej, bezpiecznej i celowanej terapii, dając tym samym pacjentom szansę na wydłużenie ich życia - mówi Cezary Kilczewski, prezes Medicofarma Biotech.

Złożenie zgłoszeń patentowych jest kolejnym, zapowiadanym na początku grudnia 2021, krokiem Medicofarmy Biotech w zakresie postępu prac nad projektami antynowotworowymi, opartymi o technologię RNA. To pierwsze wnioski patentowe, który zostały złożone przez spółkę. Medicofarma Biotech posiada obecnie prawa do patentów, które zostały uzyskane poprzez zakup licencji lub praw własności.

- Obrana przez Medicofarmę Biotech strategia projektowania przełomowych leków służących profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, jest coraz bliżej realizacji. Złożenie wniosków patentowych, to niezwykle satysfakcjonujący moment dla zespołu badawczego i Spółki. To jeden z elementów strategii firmy i jeden z zaplanowanych kamieni milowych. Wiemy, że do zakończenia prac nad gotowym farmaceutykiem jeszcze daleka droga, ale jesteśmy coraz bliżej celu - mówi Cezary Kilczewski, prezes Medicofarma Biotech.

****

O spółce:

Medicofarma Biotech S.A. jest spółką badawczo–rozwojową z sektora biotechnologii zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi. Spółka skupia się na projektowaniu, udoskonalaniu i wprowadzaniu na rynek leków będących przełomem dla profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych.

Medicofarma Biotech S.A. prowadzi prace rozwojowe w dwóch laboratoriach badawczych - w Poznaniu i w Lublinie. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.

Przeczytaj również: