18 stycznia 2022

Konferencje

Konferencja Klimatyzacja obiektów szpitalnych | ONLINE | 25.03.2022

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w II bezpłatnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali, która odbędzie się 25 marca 2022 r.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów,  przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

  • Patogeny zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposoby ich rozprzestrzeniania - Paulina Kołat-Brodecka Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
  • Projekt a rzeczywistość. Czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo i komfort na bloku operacyjnym? - Igor Madej Dolnośląskie Centrum Onkologii
  • Comparison of four operating room ventilation systems regarding Recovery Degree, Cleanliness Recovery Rate and Air Change Effectiveness in an ultra-clean area Jos Lans Medexs & Jan Snel
  • Postrzeganie zapachu oraz wpływ odorów na samopoczucie i zdrowie z uwzględnieniem odorów występujących w placówkach medycznych - Mirosław Szyłak-Szydłowki Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19 - Sylwia Szcześniak Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych - Amelia Staszowska Politechnika Lubelska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Analiza porównawcza uregulowań europejskich dotyczących sal operacyjnych - Paweł Borowiecki Halton, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Komfort cieplny w szpitalach - przegląd stanu wiedzy - Anna Bogdan Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Air distribution in hospital isolation & patient rooms – protecting personnel against patient-based infections - Petri Kalliomaki Turku University of Applied Sciences
  • Produktywność i dobrostan chirurgów - wyniki badań ankietowych - Dominika Ćwiklińska Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Izba Lekarska oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Przeczytaj również: