15 lutego 2021

Planowane inwestycje

Kolejne inwestycje w Wieluniu

Szpital w Wieluniu rozpoczyna kolejną inwestycję. Powstanie tam nowy oddział ratunkowy. Ruszyły już także przygotowania do prac na oddziale położniczo-ginekologicznym. Z kolei pod znakiem zapytania stanęło stworzenie oddziału kardiologicznego. Koszt trzech inwestycji przewyższa bowiem możliwości placówki.

Trzy szpitalne inwestycje

Wieluński szpital wygospodarował z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5,5 mln zł na trzy zaplanowane inwestycje. Na stworzenie nowego oddziału ratunkowego przeznaczono 1,5 mln zł. Zaplanowany remont oddziału położniczo-ginekologicznego z neonatologią, czyli popularnej porodówki, wiąże się z dotacją rzędu 2 mln zł. Taka sama kwota przekazana została na utworzenie oddziału kardiologicznego.

Otrzymane środki to zaledwie 1/3 kwoty, o jaką wnioskowało wieluńskie starostwo. Z tego względu rządzący powiatem muszą teraz zmierzyć się z dylematem, jak spiąć finansowo zaplanowane inwestycje. Obecnie zarząd powiatu zastanawia się nad odstąpieniem od tworzenia oddziału kardiologii, a 2 mln złotych przeznaczone na ten cel, chce przesunąć na dwie pozostałe inwestycje. Nie wiadomo jednak, czy dysponent rządowych środków zgodzi się na tę propozycję. 

- Czekamy na odpowiedź na nasze pismo w tej sprawie – poinformował portal Wieluń nasze miasto starosta wieluński Marek Kieler. 

Początkowo władze zapewniały, że wszystkie z trzech zaplanowanych inwestycji będą realizowane. Miał je charakteryzować jedyne okrojony zakres. 

- Pisaliśmy wioski na mocno wypasionego mercedesa, dostaliśmy mniej, ale skodą też da się funkcjonalnie jeździć – mówił obrazowo na sesji budżetowej wicestarosta Krzysztof Dziuba. - Pracujemy nad ostateczną koncepcją, są różne możliwości, także proszę zachować spokój.

Nowy oddział ratunkowy

Nie ma jednak wątpliwości, że w najbliższym czasie w wieluńskim szpitalu powstanie nowy oddział ratunkowy. Oprócz wsparcia rządu, władze placówki mają do dyspozycji także przyznaną wcześniej przez Ministerstwo Zdrowia dotację unijną w kwocie 2 mln zł.
Nowy SOR powstanie w głównym budynku szpitala dzięki jego rozbudowaniu. Trwają już prace projektowe, a roboty powinny rozpocząć się jeszcze latem tego roku.
Najmniejszy problem jest z oddziałem ratunkowym. Tu oprócz wsparcia rządowego do dyspozycji jest przyznana wcześniej przez Ministerstwo Zdrowia dotacja unijna rzędu 2 mln zł. Nowy SOR powstanie w głównym gmachu szpitalu, który zostanie rozbudowany. Trwają prace projektowe, roboty powinny rozpocząć się latem tego roku.
Początkowo władze zapewniały, że wszystkie trzy inwestycje będą realizowane, tyle że w okrojonym zakresie. 

18 mln zł inwestycji w ciągu 10 lat

W 2020 roku dyrekcja lecznicy na wniosek byłego starosty wieluńskiego Andrzeja Stępnia sporządziła wykaz wszystkich inwestycji i zakupów, jakie miały miejsce w latach 2010-2019. Co ciekawe, lista przeprowadzonych remontów, a także zakupionego sprzętu medycznego liczy prawie 160 pozycji. 

Duże inwestycje na terenie obiektu nie mogłyby się odbyć, gdyby nie dotacje zewnętrzne. Największa z nich to projekt unijny za 13,5 mln zł. Był on realizowany w latach 2010-2011. W ramach tej inicjatywy przebudowano szpitalny blok operacyjny, odnowiono oddziały chirurgiczne, a także niektóre poradnie. Co więcej, urządzono nową sterylizatornię i zakupiono nową aparaturę medyczną. Dotacja na ten cel wyniosła 10 mln zł. Pozostałe środki zapewnił powiat.
 

Przeczytaj również: