1 kwietnia 2021

Inwestycje

Kętrzyński Szpital z nową Centralną Sterylizatornią

Szpital Powiatowy w Kętrzynie wzbogacił się o nową Centralną Sterylizatornie. Zakup tego wyposażenia to koszt ponad 623 tysięcy złotych. Inicjatywa została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zrealizowana inwestycja pozwoli placówce dostosować się do wymaganych standardów dla podmiotów realizujących działalność leczniczą.

Zakup nowego urządzenia jest dla szpitala gwarancją bezpieczeństwa oraz elementem ułatwiającym pracę zatrudnionemu personelowi. Inwestycja ma być także potwierdzeniem przez placówkę przyjętego kierunku działania. Jak zaznacza starosta kętrzyński:

- Centralna Sterylizatornia jest niezbędna dla zachowania zabiegowych funkcji Szpitala Powiatowego w Kętrzynie – wyjaśnia Michał Kochanowski, starosta kętrzyński.

Fot: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
 

Z kolei dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie zwraca uwagę na realizację planów placówki związanych z modernizacją obiektu i restrukturyzacją Szpitala.

- Konsekwentnie i systematycznie realizujemy plan modernizacji i restrukturyzacji Szpitala. Zakończona właśnie inwestycja doskonale wpisuje się w ten proces. Kolejnym, zdecydowanie większym przedsięwzięciem jest modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego i oddziału chirurgii ogólnej. Procedura na realizację tego zadania ruszyła w połowie marca – dodaje Wojciech Glinka, dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.

Warto także zaznaczyć, że przyczynę zmiany uznaje się wyeksploatowanie używanego dotychczas sprzętu. Wymagał on częstych serwisów i napraw. Co ciekawe, remont pomieszczeń oraz instalacja sprzętu odbyła się w czasie, w którym Szpital pełni funkcję oddziału covidowego. 

Przeczytaj również: