12 lutego 2016

Finansowanie inwestycji

Infrastruktura ochrony zdrowia

RPO 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Śląskiego

dotacja listopad - grudzień 2016 r.

Na co (m.in.): prace remontowo-budowlane, zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia.

Dla kogo?

podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Ile?

  • Poziom dofinansowania 85%
  • Minimalny wkład własny 15%
  • Wartość projektu minimalna wartość projektu może zostać ustalona na etapie ogłoszenia o konkursie

Dowiedz się więcej

Jeśli masz pytania zadzwoń do Punktu Informacyjnego w Twoim regionie.

Powiadom mnie, kiedy będzie można starać się o dotację

Powyżej są zaprezentowane ogólne informacje, a szczegóły są dostępne w dokumentach programowych.

Przeczytaj również: