28 lipca 2022

Inwestycje

Szpital im. Gromkowskiego we Wrocławiu otrzymał 7,7 mln zł na wsparcie Pawilonu Zakaźnego!

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 REACT EU - Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Na liście podmiotów, które otrzymają dofinansowanie znalazł się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu. 

Środki w wysokości 7,7 mln zł zostaną przeznaczone na modernizację Pawilonu Zakaźnego wraz z zakupem sprzętu medycznego i informatycznego. 

Pandemia koronawirusa pokazała nam, jak ważna jest odpowiednio przygotowana infrastruktura szpitalna do skutecznej walki z chorobami zakaźnymi. Modernizacja Pawilonu Zakaźnego oraz zakup nowego sprzętu w szpitalu przy ulicy Koszarowej sprawi, że pacjenci będą leczeni w nowocześniejszych warunkach. Podnoszenie standardów leczenia pacjentów przez jednostki ochrony zdrowia jest jednym z naszych priorytetów  – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. 

Konkurs dotyczył projektów z zakresu wsparcia oddziałów zakaźnych oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z tymi oddziałami. W szczególności robót budowlanych, doposażenia, zakupu środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 200 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sumie do dofinansowania zostało wybranych 29 projektów.

Opieka medyczna świadczona przez szpital musi być dostosowana do potrzeb pacjentów. Decyzja o modernizacji budynku wynika przede wszystkim z troski o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Przeprowadzenie tej inwestycji stało się kluczowe biorąc pod uwagę nasze doświadczenia związane z COVID-19 – mówi Dominik Krzyżanowski Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. 

Obecnie na Oddziałach Zakaźnych w Szpitalu im. Gromkowskiego przebywa 59 pacjentów, wśród nich są osoby chore m.in.: na COVID-19, przewlekłe zapalenie wątroby, zapalenie wirusowe mózgu, HIV/AIDS. 

Przeczytaj również: