10 stycznia 2024

Sprzęt i Innowacje

Proacta SA. pozyskała od inwestorów ponad 1,5 mln zł na rozwój działalności

Notowana na NewConnect spółka bioinformatyczna Proacta SA. w ramach zakończonej emisji akcji serii M pozyskała ponad 1,5 mln zł. Prywatni inwestorzy objęli ponad 3 mln akcji po cenie jednostkowej 0,50 zł. Pozyskane środki pozwolą na realizację głównych celów rozwojowych związanych z dalszą komercjalizacją autorskiej platformy DataBION przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

 

- Pomimo trudnej sytuacji rynkowej pozyskaliśmy kapitał, który pozwoli nam na realizację głównych założeń związanych z komercjalizacją produktów własnych z zakresu bioinformatyki. Postawiliśmy przed sobą konkretne cele rozwojowe i część z nich planujemy zrealizować w tym roku. Ostatnie miesiące były dla nas niezwykle ważne pod względem działań formalnych dotyczących konsolidacji podmiotów w jedną wiodącą spółkę akcyjną. Ograniczyliśmy w ten sposób koszty oraz skróciliśmy proces zarządzania. Osiągnęliśmy wyznaczone zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem i w tym roku możemy w pełni skoncentrować się na rozwoju samego biznesu. – informuje Arkadiusz Zachwieja, prezes zarządu Proacta SA.

Pozostałe środki potrzebne do dalszego rozwoju spółka zagwarantowała sobie z bieżącej działalności w segmencie IT. W listopadzie i grudniu 2023 r. Proacta podpisała cztery długoterminowe umowy na zapewnianie zespołów specjalistów IT do realizacji zewnętrznych projektów. Szanowana łączna wartość zawartych umów wynosi ponad 34 mln zł.

Proacta koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu algorytmów predykcyjnych opartych na AI, pozwalających na analizę oraz interpretację danych medycznych. Dzięki własnym, wydajnym serwerom Proacta tworzy Medical Big Data Center przetwarzające duże zbiory danych. Spółka oferuje wielofunkcyjną platformę analiz predykcyjnych DataBION, służącą do gromadzenia i przetwarzania na własnych serwerach danych medycznych i genetycznych.

- Osiągnęliśmy wymierne efekty w zakresie rozwiązań bioinformatycznych w ochronie zdrowia. Posiadamy własną zaawansowaną platformę do analizy danych medycznych, która jest realną odpowiedzią na potrzeby lekarzy i specjalistów. Nawiązaliśmy współpracę z pierwszymi szpitalami onkologicznymi w Polsce, które dostarczają nam niezbędne informacje i korzystają z naszych rozwiązań. Mamy również za sobą pierwsze udane współprace dotyczące m.in. opracowania koncepcji systemu AI wspierającej lekarzy w podejmowaniu decyzji diagnostycznych. Mając na względzie dynamiczny rozwój AI w medycynie oraz zainteresowanie kolejnych partnerów w temacie współprac, mogę śmiało stwierdzić, że ten rok może być dla spółki przełomowy. – dodaje Paweł Ciesielka, CTO Proacta SA.

Przeczytaj również: