16 stycznia 2024

Inwestycje

Pleszewski szpital ze sprzętem za dwa miliony

Zakończyła się rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Pleszewskim Centrum Medycznym i teraz przyszła pora na wyposażenie go w specjalistyczny sprzęt. Ten w większości już został zakupiony z pieniędzy pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Planowany termin oddania  oddziału do użytku to marzec.

Przed rozpoczęciem prac jeszcze wiosną ubiegłego roku poprzedni oddział dysponował czterema miejscami dla pacjentów, po oddaniu go do użytku docelowo- w zależności od potrzeb i przeprowadzanych zabiegów operacyjnych, które są  z kolei zależne od liczby sal operacyjnych- będzie można objąć opieką maksymalnie siedmiu pacjentów. 

- Głównym celem rozbudowy oddziału intensywnej terapii była oczywiście poprawa  komfortu pacjentów, ale i też zwiększenie  dostępności do oddziału, bo chorych w ciężkim stanie nie brakuje.  I co oczywiste - zależało nam również na  poprawie  warunków  pracy dla personelu.- tłumaczy Błażej Górczyński, prezes PCM.

Mając ograniczone fundusze- pleszewski  szpital   stanął do konkursu  o unijne pieniądze. Ten został ogłoszony pod hasłem  „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. I udało się. Placówka  otrzymała  dofinansowanie na rozwój i działalność szpitala w kwocie blisko 9.200.000 zł,które szpitalowi przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W ramach otrzymanych z konkursu pieniędzy  pleszewska lecznica wzbogaci się  w sprzęt  do diagnostyki obrazowej,  doposaży Blok Operacyjny, oddział Chirurgiczny, Ortopedyczny, pracownie: Hemodynamiki oraz Pracownię RTG;kupiła też  nową karetkę  wraz z wyposażeniem. Plany zakupowe obejmują oczywiście oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. I tak  trafi tam zestaw do monitorowania pacjenta,sześć łóżek do intensywnej terapii,sześć respiratorów stacjonarnych,zestaw do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Anestezjolodzy  będą też mogli korzystać z nowych aparatów do znieczulenia i defibrylatorów, które również zostały zakupione za te pieniądze.

- Oczywiście na nowy oddział intensywnej opieki medycznej trafi też sprzęt, który był tam wcześniej wykorzystywany. Jest on wysokiej klasy  i w dobrym stanie, ale  w kilku przypadkach konieczna okazała się  wymiana aparatury  na nowszą lub po prostu doposażenie oddziału  w dodatkową aparaturę. - dodaje prezes Górczyński.

W sumie na wyposażenie oddziału  z łącznej kwoty ponad 9 mln złotych- na sprzęt przeznaczono dla OIT blisko 2 mln.  Dzięki zewnętrznym pieniądzom szpital nie musi wydawać ich z własnego budżetu, a zaoszczędzone w ten sposób fundusze   może przeznaczyć  na kolejne inwestycje.

Przeczytaj również: