16 listopada 2022

Sprzęt i Innowacje

Nowy aparat do angiografii w Szpitalu im. Marciniaka

Pracownia Hemodynamiki na Oddziale Kardiologii zyskała nowoczesny aparat do angiografii. Urządzenie zostało uroczyście uruchomione w listopadzie tego roku w wyremontowanej Pracowni Hemodynamiki (na parterze szpitala). Inwestycję zrealizowano w ramach dotacji pn. „Poprawa bazy leczniczej” ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości prawie 4,5 mln zł. 

Szpital im. Marciniaka jest ważnym ośrodkiem leczenia chorób kardiologicznych i chcemy go w tym kierunku rozwijać. Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów, dlatego też dostrzegamy potrzebę inwestowania w nowoczesny sprzęt do szybszej diagnostyki i zabiegów. Zakupiony angiograf jest również bezpieczniejszy dla pacjentów i personelu, ponieważ pozwala na przeprowadzanie badań przy użyciu mniejszych dawek promieniowania – mówi Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. 

Azurion 7C20 to innowacyjny systemem angiograficzny do wykonywania pełnej diagnostyki i zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej (np. koronarografii, angioplastyki naczyń wieńcowych, zabiegów strukturalnych) oraz chirurgii naczyniowej i neuroradiologii (np. trombektomii).

Funkcje aparatu zapewniają skrócenie badań do minimum, ograniczenie zużycia środka kontrastowego oraz dawki promieniowania absorbowanej przez pacjenta i operatora. Innowacyjne rozwiązania umożliwiają lekarzowi szeroką analizę naczyń wieńcowych i innych struktur serca, także  w niestandardowych projekcjach, co przyspiesza znacząco postawienie diagnozy i wykonanie zabiegu. 

System można w pełni obsługiwać z poziomu panelu dotykowego - tabletu - zamontowanego do stołu pacjenta. Operator może wybierać różne aplikacje w zależności od potrzeb klinicznych. 

dr Rafał Wyderka, kierownik Pracowni Hemodynamiki, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca w szpitalu im. Marciniaka: - Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że nasza pracownia dysponuje obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych angiografów dostępnych na rynku. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w aparacie przekładają się na szereg korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza wykonującego zabieg – zapewnia kardiolog. - Po pierwsze zwiększamy bezpieczeństwo samego zabiegu. Zarówno pacjent jak i personel medyczny obecny na sali, otrzymują zdecydowanie niższą dawkę promieniowania. Redukcja dawki może sięgać nawet 50%! Można również w istotny sposób zmniejszyć dawkę podawanego kontrastu i zminimalizować tym samym ryzyko pokontrastowego uszkodzenia nerek. Lekarz zyskuje bardzo nowoczesne narzędzie, z szeregiem zaawansowanych funkcji, dzięki czemu może wykonywać skomplikowane zabiegi w zdecydowanie krótszym czasie. 

Podczas zabiegu mogą być dodatkowo wykonywane różnego rodzaju analizy i pomiary badań pacjenta bez konieczności przerywania go – tzw.  praca równoległa. Było to niemożliwe w przypadku poprzedniego aparatu.

Unikalne funkcje nowego angiografu pozwalają na znaczące skrócenie czasu przebywania na sali zabiegowej, zwiększają bezpieczeństwo pacjenta i operatora nie tylko podczas zabiegów kardiologii interwencyjnej, ale także chirurgii naczyniowej i neuroradiologii. 

WARTO WIEDZIEĆ

Pracownia Hemodynamiki w szpitalu im. Marciniaka wykonuje rocznie ponad 1600 zabiegów koronarografii, ponad 800 angioplastyk naczyń wieńcowych i innych zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej, w tym strukturalnych. 

Przeczytaj również: