4 marca 2022

Konferencje

Biznes w Genach | ONLINE | 16.03.2022

Już 16 marca rusza czwarta edycja konferencji online Biznes w Genach. Tym razem czekają nas aż dwa dni pełne merytorycznej dyskusji na tematy związane z medtechem i nie tylko. Organizatorzy rozszerzyli formułę o najbardziej palące tematy, jakim są zrównoważony rozwój, inflacja czy zdrowie psychiczne w postpandemii. Wydarzenie współorganizowane jest przez agencję Strict Minds, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz portale StockWatch.pl i Biotechnologia.pl.

W tym roku tematem przewodnim konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na problemy, jakie stawiają przed społeczeństwem wyzwania cywilizacyjne. Zaproszeni goście będą dyskutować m.in. nad rolą technologii, medycyny, zagadnieniami zrównoważonego rozwoju czy samopomocy, jako dziedzin, które mogą “ocalić” człowieka przed wyzwaniami współczesnego świata.

Główną osią dyskusji, tak jak w poprzednich edycjach, będzie medtech i biotechnologia. Jednak współcześnie poszczególne dziedziny nauki są ze sobą bardzo połączone. Korzystając z aplikacji do kontroli zdrowia, musimy zdawać sobie sprawę, że z naszych danych medycznych mogą korzystać osoby trzecie, z kolej w profilaktyce zdrowa psychicznego mogą pomóc nie tylko technologie, ale również dbanie korporacji o zrównoważony rozwój.

W czasie konferencji głos zostanie oddany młodym naukowcom, spółkom na etapie komercjalizacji i skalowania biznesu, start-upom, firmom poszukującym finansowania i planującym upublicznienie oraz instytucjom i niezależnym ekspertom.

Świat zmienia się na naszych oczach. To, co kiedyś można było wrzucić do worka z napisem „biotechnologia”, dzisiaj już się tam nie mieści. Spółki, aby się rozwijać, muszą sięgać do wielu innych dziedzin. Dlatego od czterech już edycji mówimy szerzej o medtechu i LifeScience. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele firm niebojących się innowacji, czerpiących z innych gałęzi nauki i wyznaczających trendy na polskim rynku – mówi Adam Zalewski, redaktor naczelny portalu Biotechnologia.pl.

Na konferencji tradycyjnie nie zabraknie też tematów finansowych. Obok poradnika inwestowania w dobie inflacji, będziemy szukać dobrego momentu na komercjalizację i zastanowimy się czy biznes może iść w parze z misją.

Spółki działające w sektorze life-science są bacznie obserwowane przez inwestorów. Covidowa hossa już minęła, ale nadal jest to branża z ogromnym potencjałem. Wydawałoby się, że popyt na usługi związane z ochroną zdrowia powinien być zawsze, a tymczasem kursy wielu spółek nie odzwierciedlają tego optymizmu. Inwestycja w spółki biotechnologiczne może przynieść spektakularne zyski, ale jest też obarczona ogromnym ryzykiem, o którym porozmawiamy w czasie konferencji – dodaje Ewa Kumorek-Fedor, prezeska Klubu Inwestorek Indywidualnych.

Do udziału w konferencji zostały zaproszone znane polskie spółki z sektora med-tech, takie, jak, Prodromus, Medicofarma Biotech czy Imagene.me, start-upy technologiczne, jak Data Lake. Wydarzenie uzyskało patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz patronaty: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przeczytaj również: