26 października 2022

Inwestycje

Główna Izba Przyjęć i Oddział Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni po remoncie

Już w najbliższy czwartek, 27 października, o godz. 12.00, w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, uroczyście otwarte zostaną po remoncie dwa obszary: Główna Izba Przyjęć oraz Oddział Chorób Wewnętrznych. Wartość obu inwestycji to kwota blisko 16 mln zł. Uroczystość rozpocznie się w Izbie Przyjęć, znajdującej się w budynku nr 3.

Projekt pn. „Utworzenie Głównej Izby Przyjęć w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni” kosztował 10,136 mln zł, z czego środki unijne RPO WP 2014-2020 to 6 mln zł, środki samorządu województwa pomorskiego – 4 mln zł, pozostała kwota to środki własne spółki. Główna Izba Przyjęć zlokalizowana jest na parterze w budynku nr 3. Powierzchnia użytkowa po przebudowie wyniosła 870 m.kw. powierzchni. W ramach projektu dobudowano zewnętrzną klatkę schodową prowadzącą kolejno na I i II piętro budynku nr 4. W ramach inwestycji wykonano prace rozbiórkowe, budowlane związane z wykonaniem i wykończeniem ścian, posadzek, sufitów podwieszonych i miejscowych obudów kanałów wentylacyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wymianą stolarki drzwiowej i okiennej.

Wykonano także nową wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z funkcją chłodzenia, zintegrowaną z systemem BMS, instalacji: wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, SSP i DSO, przyzywowej, intercomu, gazów medycznych. W nowo wyremontowanej Izbie Przyjęć znajdują się: rejestracja pacjenta, obszar położniczo-ginekologiczny z 4 łóżkami obserwacyjnymi oraz obszar ogólny z 9 łóżkami obserwacyjnymi (w tym 1 izolatka), 3 gabinety badań, 3 pokoje obserwacyjne, 3 gabinety zabiegowe, pomieszczenie medyczne, 1 izolatka, łazienki dla pacjentów i personelu oraz pokoje socjalne. Dodatkowo zakupiono macerator i wykonano zabudowy meblowe.

Projekt pn. „Przebudowa i remont 1 i 2 piętra budynku nr 2 na Oddział Chorób Wewnętrznych” kosztował 5,76 mln zł, z czego środki Samorządu Województwa Pomorskiego to 5,34 mln zł i środki „Szpitali Pomorskich” – 414 tysięcy zł. Oddział Chorób Wewnętrznych zlokalizowany został na dwóch piętrach na powierzchni użytkowej 655 metrów kwadratowych. 

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane i prace instalacyjne w budynku nr 2: wod.-kan., c.o., ct, gazów medycznych, instalacji: wentylacji, klimatyzacji, elektrycznych, wewnętrznych instalacji niskoprądowych SSP i oddymiania klatek schodowych K1 i K2. Włączono budynek nr 2 do odrębnej strefy pożarowej, dostosowania klatki do przepisów p.poż., wykonano oświetlenie awaryjne w klatce schodowej. W ramach inwestycji zakupiono wyposażenie medyczne, m.in.: kardiomonitory – szt. 6 wraz z centralą, pompy do żywienia – szt. 4, pompy strzykawkowe – szt. 5, maceratory – szt.2. W nowo wyremontowanym obszarze znajduje się m.in.: 12 sal chorych dla 23 pacjentów (1-osobowe; 2-osobowe, 3 -osobowe oraz izolatka), 2 gabinety zabiegowe, gabinet badań, pokoje lekarskie, łazienki, pomieszczenia socjalne. 

 

 

Przeczytaj również: