4 listopada 2021

Sprzęt i Innowacje

Genomtec przyspiesza komercjalizację Genomtec®ID

Wrocław, Polska – 3 listopada 2021 r. - Genomtec S.A. "GMT", notowana na NewConnect spółka z branży technologii medycznych rozpoczęła w dniu dzisiejszym analizę możliwości przyspieszenia planowanej komercjalizacji platformy Genomtec ID. Analiza będzie obejmowała wybór rozwiązań wspierających rozwój strategiczny firmy, przede wszystkim w zakresie wyznaczenia optymalnego czasu wejścia na rynek z rozwiązaniem Genomtec ID, w tym jego przyspieszenia w stosunku do aktualnie komunikowanego planu. 

W ramach analizy pod uwagę zostaną wzięte różne scenariusze przyśpieszające rozwój Spółki, w tym m.in. ewentualne wykorzystanie regulacji umożliwiających szybszą certyfikację urządzenia, a tym samym jego szybszą komercjalizację.    

- Spodziewamy się, że okres obowiązywania przepisów przejściowych regulacji IVD (IVDR) zostanie wydłużony, co dałoby nam możliwość wcześniejszej rejestracji Genomtec®ID jako urządzenia IVD w Unii Europejskiej w ramach obowiązującej dyrektywy (IVDD), i tym samym pozwoliłoby nam rozpocząć proces komercjalizacji naszej mobilnej platformy POCT do badań genetycznych" - powiedział Miron Tokarski, prezes zarządu i współzałożyciel Genomtec SA.

Jednym z analizowanych wariantów będzie optymalne rozpoczęcia sprzedaży Genomtec®ID przez Spółkę z wykorzystaniem partnerów handlowych oraz określenie właściwego momentu na komercjalizację poprzez licencjonowanie lub sprzedaż technologii.

Wspomniane działania, mają na celu przyspieszenie wysiłków Spółki w zakresie rozwoju produktów, zwiększenie skali działalności Genomtec oraz wykorzystanie obecnego stanu atrakcyjności rynku i warunków regulacyjnych w celu szybszego wprowadzenia innowacji Spółki do branży opieki zdrowotnej.

Przeczytaj również: