17 maja 2019

Finansowanie inwestycji

Analizator kredytowy – nowe narzędzie BIK

Analizator kredytowy BIK pozwala na sprawdzenie zdolności i wiarygodności kredytowej osoby planującej zaciągniecie zobowiązania. Nowe narzędzie BIK na tle innych tego typu aplikacji wyróżnia się tym, iż oceniając szansę na kredyt, bierze pod uwagę faktyczną historię kredytową oraz wysokość rat i limitów aktualnie spłacanych zobowiązań. Tym samym, kalkulator BIK pozwala ocenić szansę na otrzymanie kredytu z jeszcze większym prawdopodobieństwem.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu czy pożyczki nie należy do łatwych – już same przygotowania do niej mogą spędzić sen z powiek wielu zainteresowanych finansowaniem. Osoba ubiegająca się o kredyt rozważa swoje szanse na uzyskanie kredytu oraz ocenia swoje możliwości spłaty, tak aby nie zadłużyć się nadmiernie. Pożyczkobiorca z jednej strony chce zrealizować swoje plany, natomiast z drugiej obawia się o utrzymanie płynności finansowej. W tej sytuacji pomocne może okazać się nowe narzędzie BIK – Analizator Kredytowy. Dzięki możliwościom aplikacji pożyczkobiorca może z większym prawdopodobieństwem oszacować swoje szanse na kredyt, jeszcze przed złożeniem jakiegokolwiek wniosku w banku.

Innowacyjne rozwiązanie

Unikatowym elementem Analizatora Kredytowego BIK jest uwzględnienie w kalkulacjach rzeczywistej historii kredytowej – a to przecież właśnie dane w niej zawarte, są kluczowe w procesie decyzyjnym banków. Kalkulator BIK spełnia również funkcję edukacyjną – wskazuje, które elementy mają wpływ na przyznanie kredytu oraz ostrzega przed nadmiernym zadłużeniem. Ponadto, jeśli kalkulator BIK oceni szanse pożyczkobiorcy na niskie bądź średnie, może zaproponować zmianę warunków, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania kredytu, po czym dokona wyliczenia ponownie.

Jak działa Analizator Kredytowy BIK?

Aby otrzymać informację o szansie na dany kredyt, analizator poprosi o wprowadzenie kilku niezbędnych do kalkulacji danych. Narzędzie oszacuje szanse pożyczkobiorcy w oparciu o jego aktualną sytuację finansową oraz na podstawie czterech kategorii informacji:

  • dotychczasowa terminowość spłat,
  • ocena wiarygodności (scoring),
  • relacja wydatków do dochodów,
  • obciążenie kredytami.

Analizator cechuje łatwa i przystępna graficznie forma prezentacji wyników. Rezultatom wyliczeń nadano intuicyjne barwy: kolor czerwony oznacza niskie szanse na otrzymanie kredytu, pomarańczowy – średnie, natomiast zielony sugeruje wysokie prawdopodobieństwo. Dla przykładu Analizator zaprezentuje wynik na czerwono, jeśli w historii kredytowej pożyczkobiorcy znajdzie wiele opóźnień w spłacie.

Doradca finansowy „w kilku klikach”

Wyliczenia w Analizatorze BIK można wykonywać kilkukrotnie, zarówno dla kredytu konsumpcyjnego, jak i hipotecznego – pożyczkobiorca może sprawdzać swoje szanse na różne kwoty i rodzaje kredytów.  Twórcy Analizatora podkreślają, że nie pełni on funkcji pośrednika oraz nie proponuje konkretnych ofert banków, natomiast ma pełnić funkcję doradczą.  Cel, jaki przyświecał twórcom Analizatora BIK to bezstresowe i odpowiedzialne przygotowanie się do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu, zanim skierujemy się do banku. 
Analizator BIK jest narzędziem bezpłatnym, dostępnym jednak tylko dla posiadaczy konta w portalu www.bik.pl oraz raportu BIK nie starszego niż 7 dni. Użytkownicy Rocznych Pakietów BIK mogą również dowolnie korzystać z kalkulatora.

Przeczytaj również: