5 czerwca 2020

Konferencje

Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów | Lublin | 3 grudnia 2020

Celem Konferencji „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów” jest akademicka dyskusja skupiająca się wokół zaburzeń psychicznych, wymiana wiedzy i doświadczeń między uczestnikami reprezentującymi różne dziedziny nauki. Wśród ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin nauki będziemy poruszać zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem zaburzeń psychicznych, opieką nad osobami chorymi oraz identyfikacją pierwszych symptomów, które często są błędnie diagnozowane.

Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli placówek oświatowych (np. psychologów, pedagogów), pomocy społecznej oraz służby zdrowia.
Wydarzenie te pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami, merytoryczną dyskusję oraz prezentację wyników prac badawczych i przeglądowych z zakresu nauk medycznych oraz psychologii.
Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym.

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Rejestracja trwa do 5 listopada 2020 roku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-zdrowiepsychiczne.pl/

 

Przeczytaj również: