1 października 2018

Inwestycje

Wysokie Mazowieckie - nowe inwestycje w szpitalu

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zakończył kilka inwestycji. 28 września odbyła się uroczystość otwarcia nowej części SOR-u, pracowni tomografii komputerowej oraz lądowiska dla helikopterów. W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięli m.in. starosta wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, dyrektor Szpitala Ogólnego Jacek Roleder oraz poseł na sejm RP Jacek Bogucki.

 - Jako mieszkaniec powiatu bardzo się cieszę że szpital wysokomazowiecki się unowocześnia – mówił w czasie otwarcia marszałek Jerzy Leszczyński. - Dla samorządu województwa, służba zdrowia i inwestowanie w szpitalne placówki jest bardzo ważne. Tylko w ostatnich 10 latach samorząd wojewódzki zainwestował 600 mln zł w szpitale, w tym 300 mln zł ze środków unijnych, a 300 mln zł ze środków własnych. Dodam, że środków, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego modernizowany jest oddział rehabilitacji.

Przygotowanie szpitala do utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego rozpoczęło się jeszcze w 2012 roku. Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 17 mln zł. Aby zakończyć przebudowę zmodernizowano także izbę przyjęć, budowy lądowiska dla helikopterów, szyb windowy przy SOR-ze . Łączny koszt tych zadań to ponad 15 mln zł. Zakupiono także dwa ambulanse sanitarne. Na te cele starostwo powiatowe przekazało środki w wysokości 6,5 mln zł, a z miast i gmin powiatu wysokomazowieckiego przekazano kwoty o łącznej sumie ponad 1,2 mln zł. Szpital zakończył inwestycje dzięki otrzymanej dotacji z ministerstwa zdrowia, starostwa, wszystkich gmin powiatu oraz środków pozyskanym z rezerwy budżetowej państwa.

W skrócie:

  • W Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem otwarto nową część SOR-u, pracownię tomografii oraz lądowisko dla helikopterów.
  • Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 17 mln zł.
  • Szpital zakończył inwestycje dzięki otrzymanej dotacji z ministerstwa zdrowia, starostwa, wszystkich gmin powiatu oraz środków pozyskanym z rezerwy budżetowej państwa.
 
Źródło: wrotapodlasia.pl

Przeczytaj również: