8 kwietnia 2019

Inwestycje

Wyremontowana Klinika w Szpitalu MSWiA w Warszawie

W dniu 4 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie po remoncie Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Inwestycja kosztowała 5,2 mln złotych, z czego 3,44 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej, zaś 1,76 mln to środki własne szpitala. W wydarzeniu wziął udział m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Nowe łóżka, materace, szafki i wyposażenie sal. Ponadto – trzy nowe pojedyncze sale porodowe (każda z osobną łazienką z prysznicem), jedna sala do cesarskiego cięcia i pomieszczenie do monitorowania tętna płodu w trakcie porodu. To tylko niektóre z udogodnień po remoncie Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Projekt był dofinansowany ze środków unijnych. 

Dzięki zrealizowanej inwestycji zwiększyła się liczba łóżek w Klinice (zamiast 16 – 18), ilość stanowisk z inkubatorami (zamiast 4 – 6) oraz zakupiono:

  • nowe aparaty do USG
  • respiratory
  • diatremię laparoskopową
  • lampy do fototerapii dla noworodków
  • laparoskop

Klinika będzie dysponować nowoczesną salą do monitorowania noworodków, z pełnym systemem nadzoru. Nad pracą Kliniki czuwa zespół 60 położnych i 25 lekarzy, łącznie z rezydentami.  W roku 2018 łącznie w Klinice leczono około 3,2 tys. pacjentek oraz odebrano ponad 1000 porodów. Placówka szacuje, że dzięki inwestycji szpital będzie mógł przyjąć około 20% więcej porodów.

Koszt przebudowy Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej wyniósł 5,2 mln zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych – 3,44 mln zł, a wkład własny – 1,76 mln zł.

W ramach projektu kupiono również aparaturę i urządzenia do Kliniki i Pododdziału Fizjologii i Patologii Noworodków za kwotę 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1,4 mln zł, a środki własne – 0,4 mln zł. 

W ramach inwestycji zakupiono również 7 kardiomonitorów i 1 respirator dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z sumarycznym dofinansowaniem – 400 tys. zł. Projekt zakłada także przebudowę i wymianę wyposażenia Kliniki i bloku operacyjnego Ortopedii i Traumatologii. Ze środków własnych zostanie wymieniony sprzęt w Zakładzie Usprawniania Leczniczego – 60 tys. zł.

Całość dofinansowania w  projekcie wyniesie 15,6 mln zł. Remont trwał od sierpnia 2018 r.

***

W wydarzeniu wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński; Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas; Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA Waldemar Wierzba; Główny Inspektor Sanitarny MSWiA Marek Posobkiewicz oraz: Dyrektor Szpitala Marcin Maruszewski;  Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Przemysław Gliklich; Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Artur Zaczyński oraz Kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej prof. Artur Jakimiuk i Zastępca Kierownika Kliniki ds. Neonatologii lek. med. Joanna Żytyńska-Daniluk.

W skrócie:

  • W dniu 4 kwietnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie po remoncie Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.
  • Inwestycja kosztowała 5,2 mln złotych, z czego 3,44 mln to dofinansowanie z Unii Europejskiej, zaś 1,76 mln to środki własne szpitala.
  • W wydarzeniu wziął udział m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. 
Źródło: materiały prasowe Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Przeczytaj również: