25 lutego 2021

Sprzęt i Innowacje

Współpraca Narodowego Instytytu Onkologii w Polsce i USA

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy 23 lutego 2021 roku zawarł porozumienie z amerykańskim National Cancer Institute. O współpracy oba Insytytuty poinformowały dzień później. Ich współpraca ma dotyczyć 6 głównych obszarów.

Kontynuacja działań i ich rozszerzenie

National Cancer Institute to główna agencja rządu federalnego w USA, która zajmuje się badaniami, a także edukacją w zakresie nowotworów. Z kolei Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy to największa placówka onkologiczna w Polsce. Jej misją jest nie tylko tworzenie standardów w onkologii i wdrażanie Narodowej Strategii Onkologicznej, lecz także rozwój innowacji, a także prewencja, diagnostyka, leczenie i edukacja.

Narodowy Instytut Onkologii współpracował już z NCI w przeszłości przy projektach badawczych. Zawarte porozumienie ma  umożliwić dalszą współpracę, a także pomóc w  jej rozszerzeniu na inne obszary.

Współpraca pomiędzy polskim a amerykańskim instytutem ma dotyczyć sześciu obszarów:

Profilaktyki Nowotworów - NIO-PIB oraz NCI kontynuować będą dotychczasową współpracę w ramach badań nad tytoniem i szczepieniami przeciw HPV, jak również będą współpracować i wymieniać się informacjami z zakresu wpływu pandemii COVID-19 na opiekę onkologiczną;

Strategi Kontroli Nowotworów - w tym zakresie obie Instytucje będą współpracować w ramach projektów dotyczących zwalczania nowotworów w Polsce i Stanach Zjednoczonych;
• Rozwoju Badań Naukowych w Onkologii – dotyczy współpracy między polskimi i amerykańskimi badaczami w zakresie prowadzenia badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych o globalnym zasięgu;

Zarządzania Danymi - ma na celu opracowanie wspólnych baz danych na rzecz oceny diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory umożliwiających uzyskanie danych z praktyki klinicznej;

Nowych Technologi w profilaktyce i zwalczaniu nowotworów - w ramach tego obszaru NCI oraz NIO-PIB będą prowadzić wspólne badania nad zastosowaniami nowych technologii w walce z nowotworami, w szczególności nad telemedycyną, sztuczną inteligencją oraz robotyką;

Edukacji i Szkoleń– utworzona zostanie Szkoła Epidemiologii Nowotworów, którą poprowadzą polscy i amerykańscy wykładowcy – liderzy w obszarze epidemiologii oraz metodologii badań naukowych.

Przeczytaj również: