13 sierpnia 2019

Konferencje

Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny | Warszawa | 26.09.2019

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu. Mimo iż, do tej pory funkcjonowało wiele ośrodków spokojnej starości i domów pomocy to dopiero od niedawna powstają ośrodki wyspecjalizowane gwarantujące osobom starszym pełen komfort zamieszkania, leczenia i rodzinną atmosferę w doskonałych warunkach.

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia w aż tak dużej skali.

Jak przewiduje Główny Urząd Statystyczny w 2035 roku osoby starsze będą stanowiły aż 20% Polaków.

Zapraszamy do udziału w konferencji "Technologie w opiece nad seniorami - rehabilitacja i sprzęt medyczny", która odbędzie się już 26 września 2019 w Warszawie.

Prelekcje poprowadzą m.in.:

 • Robert Pawliszko - Z-ca Dyrektora d/s integracji międzypokoleniowej,Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora

"Aktywizacja społeczna osób starszych na przykładzie działań Wrocławskiego Centrum Seniora"

 • Małgorzata Nawrot - Koordynator projektu, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m.st. Warszawy

temat w trakcie opracowania

 • Marek Gabański - Prezes portalu i fundacji www.domyopieki.pl

"Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki jako element wsparcia w wyborze odpowiedniej placówki dla seniora"
(- system działania Centrum Doradztwa w Internecie
- elementy kluczowe w polecaniu domów opieki przez fundację: zezwolenie Wojewody, podpisana z Centrum umowa, nienaganna opinia domu itp.
- kryteria formularza zgłoszeniowego osób poszukujących domu opieki: rodzaje schorzeń, lokalizacja, granice cenowe itp.
- jasny i przejrzysty sposób przesłania oferty dla rodzin poszukujących domu opieki: oferta drogą mailową, powiadomienie sms, dostęp do konta domów poleconych przez fundację oraz możliwość modyfikacji i zmian poleconych domów
- aktywność właścicieli domów do korzystania z dostępu do swoich kont w portalu i Centrum Doradzwa jako niezbędny element sprawnego funkcjonowania Centrum i promocji domów.)

 • Aleksandra Szlufik – Koordynator programu Ogólnopolska Karta Seniora, Stowarzyszenie MANKO

"Ogólnopolska Karta Seniora - metoda aktywizacji w obszarze ekonomii i nowych mediów"

Ponadto w programie konferencji:

1. Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami

 • systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
 • elektroniczna wymiana danych
 • e-usługi
 • e-zdrowie
 • technologie cyfrowe
 • rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
 • opaski monitorujące funkcje życiowe
 • czujniki upadku
 • sprzęt medyczny

2. Opieka nad seniorami w Polsce

 • dostępność opieki geriatrycznej
 • rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
 • ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
 • formy opieki nad osobami starszymi
 • rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
 • pomoc społeczna dla seniora
 • innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się
 • rehabilitacja

Grupa docelowa:

 • przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
 • właściciele i osoby zarządzające domami opieki
 • właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
 • personel medyczny

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji. W razie chęci udziału prosimy o kontakt.

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Kontakt z organizatorem:

Link do strony wydarzenia:  http://pirbinstytut.pl/index.php/nowe-technologie-w-opiece-nad-seniorami

mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

Przeczytaj również: