18 września 2017

Inwestycje

Szpital w Mielcu otrzyma 10 mln zł w ramach RPO

Szpital Powiatowy w Mielcu zdobył środki na przebudowę bloku operacyjnego. Projekt dotyczący tej inwestycji zakwalifikował się do dofinansowania w ramach RPO. Placówka otrzyma na jej realizację 10 mln zł. Całkowity koszt szacowany jest natomiast na nieco ponad 14 mln zł. 

Inwestycja, której dotyczy projekt „Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” obejmie blok działania w obrębie bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Z kilku pomieszczeń, które zostaną połączone powstanie duża sala pooperacyjna. Dodatkowo, blok operacyjny powiększy się o trzy sale operacyjne, które znajdą się w nowym segmencie „I”. W segmencie „H” natomiast zlokalizowany będzie nowy oddział AiIT z 12 łóżkami dla pacjentów. – Cieszymy się z tego, że dzięki przebudowie bloku operacyjnego poprawimy komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Uzyskanie dofinansowania to duży sukces, za który dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom, w tym – osobom piszącym wniosek – powiedział Starosta Powiatu Mieleckiego Zbigniew Tymuła. – Warto podkreślić, że w szpitalu prowadzimy również szereg innych inwestycji – m.in. remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz oddziału chirurgii naczyniowej. 

Nowe wyposażenie i Wi-Fi w szpitalu 

Oprócz remontu i przebudowy pomieszczeń, inwestycja obejmuje także zakup wyposażenia i powstanie nowych rozwiązań informatycznych. Łącznie w szpitalu pojawi się 167 sztuk nowego sprzętu. Ponadto uruchomiona zostanie sieć Wi-Fi, która zapewni sprawne działanie urządzeń medycznych i poprawi komunikację pomiędzy szpitalnymi oddziałami. 

RPO i pomoc Starostwa 

Przebudowa bloku operacyjnego będzie kosztować łącznie nieco ponad 14 mln zł. Dofinansowanie w wysokości blisko 10 mln zł będzie pochodzić z RPO. Pozostała kwota będzie natomiast pochodzić z budżetu Starostwa Powiatowego. Przetargi dotyczące poszczególnych zadań powinny być rozstrzygnięte już w 2018 r. – Cieszę się, że tak duża kwota trafi do szpitali powiatowych. Placówki te również borykają się z problemami finansowymi i wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego to szansa na poprawę jakości leczenia - powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

W skrócie: 

  • Szpital powiatowy w Mielcu planuje przebudowę bloku operacyjnego i oddziału AiIT
  • Inwestycja pochłonie ponad 14 mln zł
  • 10 mln zł będzie pochodzić z RPO, 5 mln zł wyłoży Starostwo Powiatowe
Źródło: szpital.mielec.pl

Przeczytaj również: