10 stycznia 2019

Konferencje

Szpital 2019: Przestrzeń ochrony zdrowia | Wrocław | 03.04.2019

Portal medinwestycje.pl serdecznie zaprasza do udziału w konferencji: "Szpital 2019: Przestrzeń ochrony zdrowia". Obecnie nie ma forum, które integruje twórców i użytkowników szpitali wokół szeroko pojętej przestrzeni szpitalnej. Intencją organizatorów  jest stworzenie miejsca inspiracji i dialogu dla naukowców i praktyków, których łączy wspólny obszar zainteresowań i cel – przestrzeń ochrony zdrowia w procesie leczenia i profilaktyki.

Tematyka konferencji będzie się koncentrowała na szeroko rozumianej przestrzeni, na dosłownym kształtowaniu przestrzeni do potrzeb medycyny, ale również jakości procesów medycznych mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów medycznych.

Konferencja ma być forum, na którym specjaliści z różnych dziedzin, architekci, projektanci przestrzeni, lekarze i inni profesjonaliści medyczni, ekonomiści i osoby zarządzające szpitalami wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, prezentując różne rozwiązania na te same problemy.

Konferencja jest kierowana do szerokiego grona adresatów, w tym do: architektów i technologów medycznych, planistów i urbanistów, operatorów szpitali, przedsiębiorców i samorządowców prowadzących podmioty medyczne, dyrektorów placówek, konsultantów medycznych i lekarzy, przedstawicieli firm budowlanych, producentów sprzętu i wyposażenia medycznego a także studentów, młodych architektów, naukowców i twórcy nowych rozwiązań.

Konferencja będzie jednodniowa poprzedzona studyjnymi wizytami do wrocławskich szpitali.

Termin: 3 kwietnia 2019 roku.

Szacowanany udział: około 100 uczestników.

Rada Naukowa Konferencji

 • prof. dr hab. inż. arch. Elżebieta Trocka-Leszczyńska
 • prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • dr hab. n. med. Hanna Gerber, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Marek Zygmunt
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska

Prelegenci

 • dr inż arch. Peter Pawlik Architekt, AKG
 • dr inż arch. Edzard Schultz Architekt, Heinle Wischer und Partner
 • dr Jens Wernick Adwokat, Augenklinik Herzog Carl Theodor
 • prof. Heinz Naegler Adwokat, Wyższa Szkoła Ekonomi i Prawa
 • prof. inż. arch. Michael Rhode Architekt, L-Plan LightingDesign
 • dr inż arch. Michał Grzymała-Kazłowski  Architekt, Archimed
 • dr n. med. Andrzej Krupa  Dyrektor Medyczny, Szpital w Dziekanowie Leśnym
 • dr inż arch. Piotr Gerber  Architekt, Politechnika Wrocławska
 • lek. med. Krzysztof Mydel Szpital Uniwersytecki Kraków-Prokocim
 • dr Katarzyna Libor-Mazur CFO, Vita-Management, 
 • inż arch. Kyoesti Meinilae Archiktekt, AW2 Architects

Organizator konferencji:

 • Politechnika Wrocławska
 • VITA Management

Konferencję obejmie patronatem:

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
 • Konsulat Generalny Republiki Niemieckiej

Patronat medialny:

 • Portal medinwestycje.pl

Program

9:00 do   9:45 Powitanie uczestników / Welcome

 • prof. dr hab. n.med. - Małgorzata Sobieszczańska - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. arch. - Elżbieta Trocka-Leszczyńska - Politechnika Wrocławska
 • Hans Joerg Neumann - Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Marek Zygmunt - Universitaetsmedizin Greifswald

9:45 do 11:15 Sesja 1: - Przestrzeń ochrony zdrowia / Space for Health Care

 • dr inż. arch. Peter Pawlik - Hospital-Architecture, a never ending innovation-process – from the ancient to today, 
 • dr inż. arch. Edzard Schultz - The Architecture of Hospitals - High-end medical institutions
 • prof. inż. arch. Michael Rohde -  Light & Colour, Supporter of Health – Transmitter of Architecture.

11:15 do 11:45 przerwa kawowa / coffee break

11:45 do 12:45 Sesja 2: Przegląd aktualnych inwestycji szpitalnych w Polsce / Overview of current hospital investments in Poland

 • dr inż. arch. Piotr Gerber  - Nowy Szpital Onkologiczny
 • Medinwestycje.pl - Najciekawsze ralizacje szpitalne 2018

12:45 do 13:30 przerwa obiadowa

13:30 do 15:30 Sesja 3: Organizacja, ekonomia,  architektura

 • dr Jens Wernick -  New Ophthalmological Hospital- Herzog Carl Theodor / Nowy szpital okulistyczny
 • dr n. med. Andrzej Krupa - Szpital w Dziekanowie Leśnym -  Jak połączyć cele kliniczne z infrastrukturą / How to combine clinical goals with infrastructure
 • prof. Heinz Naegler - Medicine between patient well-being and economization / Medycyna w szpitalu pomiędzy dobrostanem pacjenta a ekonomizacją
 • dr Katarzyna Libor Mazur - Vita Management - Organizacja - Przestrzeń - Sprawność - Spojrzenie na optymalizację działalności szpitala / Organization - Space - Efficiency - A look at optimizing hospital operations
 • dr inż. arch. Michał Grzymała-Kazłowski - Główne zasady procesu optymalizacji szpitali / The main principles of the hospital optimization process
 • lek. med. Krzysztof Mydel  - Nowa inwestycja Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim / New investment of the Krakow-Prokocim University Hospital
 • inż. arch. Kyösti Meinilä -

15:30 do 16:00 Sesja 4: Nowoczesne rozwiązania na rynku / Modern solutions 

 • Draeger - Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w projektowaniu obiektów medycznych
 • Centrum symulacji medycznych we Wrocławiu

16:00 Networking/ Runda ekspertów 

strona oficjalna: www.szpital2019.pl

Przeczytaj również: