3 kwietnia 2020

Konferencje

Sympozjum Biomedyczne ESKULAP | Lublin | 28-29 listopada 2020

Celem Wydarzenia jest stworzenie forum dla wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej branży medycznej i nauk pokrewnych. Uczestnikami będą pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz przedstawiciele firm, którzy zaprezentują wyniki swoich prac badawczych i przeglądowych. Konferencja jest realizowana z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP to okazja do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami, jak choroby nowotworowe i cywilizacyjne, biocybernetyka 

w medycynie czy inżynieria biomedyczna. To również możliwość poznania innowacyjnych metod leczenia (terapie genowe, komórki macierzyste i inne) oraz ekonomii i finansów projektów medycznych, placówek medycznych lub firm branżowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.sympozjum-eskulap.pl/ 

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną (http://www.sympozjum-eskulap.pl/rejestracja/) i trwa do 5 listopada 2020 r. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Przeczytaj również: