24 lipca 2019

Inwestycje

Sejm uchwalił ustawę o wdrażaniu rozwiązań e-zdrowia

Ustawa wprowadza szereg zmian usprawniających rozwiązania e-zdrowia, m.in. w obszarach wystawienia e-recept, programu „Leki 75+”, Internetowego Konta Pacjenta i upoważnień asystentów medycznych. W sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, przeciw był jeden poseł.

Zmiany w Internetowym Koncie Pacjenta

Zmianom uległo Internetowe Konto Pacjenta, które można teraz założyć w podstawowej placówce opieki zdrowotnej. Na koncie pojawia się nowe funkcjonalności tj. możliwość potwierdzenia na koncie profilu zaufanego; opcja złożenia zdalnej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; wgląd w aktualną listę podmiotów mających kontakt z NFZ wraz z informacjami o zakresie oferowanych usług i najbliższych wolnych terminach; możliwość zdalnego aplikowania o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz uzyskania informacji o dopasowanej do potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych. Dodatkowo pacjenci będą mieli dostęp do IKP na urządzeniach mobilnych wraz z możliwością wypełnienia ankiety oceniającej, jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ.

Rozszerzenie upoważnień i udogodnień w e-zdrowiu

Następnie zgodnie z projektem asystenci medyczni mogą zostać upoważnieni do wystawiania e-recept i e-skierowań w imieniu pracowników medycznych. Powiększono również katalog osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu „Leki 75+” oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z danymi przetwarzanymi w rejestrach. Pacjenci dzięki wprowadzonym zmianom będą mogli otrzymywać przez SMS-a lub e-maila powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece. Dodatkowo mają możliwość otrzymywania bezpłatnych leków w ramach programu 75+ podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala.

Zmiany w e-receptach

Pośród nowych zmian powinniśmy jeszcze wyróżnić: automatyczne udostępnienie lekarzom przyjmującym zawartych w platformie e-zdrowie danych pacjenta oraz umożliwienie im dokonywania wyboru w przypadku leków znajdujących się w obwieszczeniu refundacyjnym między refundowanymi odpowiednikami, wprowadzenie 360 dniowego okresu realizacji e-recepty, wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego, rozszerzenie katalogu osób objętych receptami „pro familae” o osoby pozostające we wspólnym pożyciu i o dalszych członków rodziny oraz możliwość wdrożenia e-recepty transgranicznej, którą można zrealizować w innych krajach Unii Europejskiej.

W skrócie:

  • 19 lipca w sejmie uchwalono wstawę o wdrażaniu rozwiązań e-zdrowia.
  • W sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, przeciw był jeden poseł.
  • Zmianami zostały objęte m.in. e-recepty, Internetowe Konto Pacjenta i upoważnienia asystentów medycznych.

Przeczytaj również: