16 lutego 2021

Sprzęt i Innowacje

Rząd zamierza certyfikować dyrektorów szpitali

Jednym z elementów zaplanowanej przez Ministerstwo Zdrowia rewolucji w polskich szpitalach ma być stworzenie „korpusu certyfikowanych menedżerów w ochronie zdrowia”. Tym samym państwo zamierza przyznawać certyfikaty dyrektorom, zarządzającym upaństwowionymi szpitalami.

Zarządzenie z grudnia 2020 

Pod koniec grudnia ubiegłego roku ukazało się zarządzenie Ministra Zdrowia, dotyczące utworzenia zespołu, który miałby zajmować się przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych, dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Zarządzenie ma odnosić się do podmiotów leczniczych, wykonujących działalność o charakterze świadczeń szpitalnych. 

To właśnie w treści owego rozporządzenia przeczytać można o planach utworzenia: „korpusu restrukturyzacyjnego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani doradcy restrukturyzacyjni w ochronie zdrowia”, a także o chęci przygotowania „korpusu menadżerskiego, w skład którego będą wchodzić certyfikowani menadżerowie w ochronie zdrowia”.

Cele zapowiadanej reformy

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, a także wiceminister Waldemar Kraska podczas spotkania z samorządowcami, wskazali przyczyny zaplanowanej reformy szpitali. Według strony rządowej jest ona niezbędna z kilku powodów. Przede wszystkim ma na celu wprowadzenie spójnej polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń medycznych, a więc optymalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych obywateli.

Istotną kwestią według rządu jest także częściowe oddłużenie przejmowanych szpitali i wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych, które poprawią rentowność i stabilność finansową wielu placówek. Planowane zmiany zakładają także m.in. utworzenie scentralizowanego systemu nadzoru. Ma to się odbyć poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitali, której celem działania będzie zapewnienie rozwoju sektora szpitalnictwa, a także wspieranie procesów restrukturyzacji obiektów szpitalnych. 

Kwestia certyfikacji dyrektorów szpitali tłumaczona jest chęcią wzmocnienia kadry zarządzających, a także popularyzacja nowoczesnych narzędzi, metod i systemów zarządzania w ochronie zdrowia. To właśnie certyfikacja umiejętności kadry zarządzającej ma przyczynić się do rozwoju i budowania potencjału kadrowego.

Certyfikacja dyrektorów – wiele niewiadomych

Fakt chęci certyfikacji dyrektorów placówek medycznych potwierdza kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, które o tej idei mówiło m.in. podczas spotkania ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Miast Polskich, a także z samorządowcami. 

- Specjalny zespół powołany do opracowania przepisów dotyczących reformy szpitali pracuje nad zasadami przyznawania certyfikatów – wyjaśniał Rudolf Borusewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich. 

Wątpliwości budzi fakt, iż Ministerstwo Zdrowia na razie nie ujawnia szczegółów opracowanej koncepcji. Z tego względu nie wiadomo jeszcze, czy w skład owego korpusu mają wchodzić wyłącznie dyrektorzy szpitali publicznych czy wszystkich placówek leczących pacjentów za publiczne pieniądze, a więc także prywatne placówki, które mają podpisane umowy z NFZ. 

Warto również zaznaczyć, że wiele ze szpitali  funkcjonujących w podstawowym systemie zabezpieczenia społecznego, czyli w sieci szpitali, jest niepublicznych. 

- Nie wiem jak ich będzie certyfikował rząd, jak zamierza przejąć te szpitale. Nasi menadżerowie są już dziś dobrze wykształceni, posiadają dyplomy MBA, skończyli studia podyplomowe w zakresie zarządzania ochroną zdrowia. Ich już nie trzeba bardziej certyfikować - tłumaczy profesor Jarosław Fedorowski, szef Polskiej Federacji Szpitali. - Problemem jest to, że szpitalami kierują odpowiednio wykwalifikowani menedżerowie, ale ich pracę nadzorują, m.in. w samorządach i radach społecznych osoby nie zawsze merytorycznie do tego przygotowane - dodaje w wywiadzie dla portalu Rynek Zdrowia szef Polskiej Federacji Szpitali. 

Przeczytaj również: