13 kwietnia 2017

Inwestycje

Rusza budowa ośrodka radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim

Podpisano akt erekcyjny pod budowę ośrodka radioterapii, który będzie stanowić część Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Lada dzień rozpocznie się budowa, której wartość szacowana jest na blisko 66 mln zł.

Niebawem rozpocznie się budowa obiektu, w którym znajdzie się ośrodek radioterapii Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Będzie się on składał z pięciu poradni specjalistycznych: radioterapeutycznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, hematologicznej oraz poradni psychoonkologicznej. W ośrodku funkcjonować będzie zakład radioterapii wyposażony w dwa akceleratory oraz oddział radioterapii dysponujący 25 łóżkami dla pacjentów. Oprócz tego, w budynku znajdywać będzie się również hostel z 26 łózkami. – To niezmiernie ważna inwestycja. Dzieło, o którym jeszcze kilka lat temu, z uwagi na ogromne zadłużenie szpitala, trudno było marzyć. Dziś, także dzięki wsparciu samorządu województwa lubuskiego, dla którego ochrona zdrowia mieszkańców województwa to jeden z głównych priorytetów, szpital się rozwija – mówiła podczas uroczystości Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa lubuskiego.

Projekt ośrodka

 

Jedyny ośrodek na północy województwa

Budowa ośrodka radioterapii w Gorzowie była niezbędna, bowiem do tej pory pacjenci onkologiczni z miasta i z regionu korzystali z oferty usług medycznych województw ościennych. Teraz ma się to zmienić. To bardzo ważna i dobra wiadomość  dla Gorzowian, choć, jak podkreślił prezydent miasta Jacek Wójcicki, jego życzeniem byłoby, by mieszkańcy cieszyli się dobrym zdrowiem i z usług gorzowskiego ośrodka korzystać nie musieli. – Niestety jesteśmy regionem, w którym zapadalność na choroby nowotworowe jest duża, a brak akceleratorów na północy województwa powoduje, że nasi mieszkańcy muszą na leczenie dojeżdżać wiele kilometrów, do Poznania, Szczecina, Wrocławia czy Zielonej Góry. Wkrótce to się zmieni i już za 1,5 roku będą tu się leczyć pierwsi pacjenci – mówił wojewoda Władysław Dajczak.

Wsparcie w ramach RPO 

Jeśli nic nie opóźni prac budowlanych, pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z ośrodka już w grudniu 2018 roku. Koszt inwestycji szafowany jest na niemal 66 mln zł. W ramach Lubuskiego RPO szpital pozyskał 21,6 mln zł dotacji. 8 mln zł, które stanowiły wkład własny do inwestycji zapewnił Samorząd Województwa Lubuskiego. Z tych pieniędzy sfinansowane będą roboty budowlano-montażowe oraz zakup sprzętu medycznego. Z kolei ze środków własnych szpitala i funduszu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych placówka wyposaży ośrodek w nowoczesny sprzęt. Jego wartość wyniesie 35 mln zł. 

Uroczyste rozpoczęcie budowy

 

Akt erekcyjny

Podczas uroczystości związanej z podpisaniem aktu erekcyjnego swój podpis złożyli: marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda lubuski Władysław Dajczak, senator Władysław Komarnicki, senator Waldemar Sługocki, poseł Krystyna Sibińska, poseł Tomasz Kucharski, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, oraz prezesi Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Jerzy Ostrouch i Robert Surowiec. Dokument po podpisaniu został zamknięty w tubie i złożony w kapsule czasu.

Podpisanie aktu erekcyjnego

 

W skrócie:

  • Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim wybuduje ośrodek radioterapii
  • W placówce działać będzie zakład radioterapii, 5 poradni specjalistycznych, oddział radioterapii oraz hostel
  • Inwestycja zakończy się w grudniu 2018 r., będzie kosztować niemal 66 mln zł
Źródło: Szpital.gorzow.pl

 

Przeczytaj również: