12 lutego 2019

Konferencje

Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych | Lublin | 24.05.2019

Celem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rośliny w naukach medycznych u przyrodniczych" jest wymiana doświadczeń dotyczących praktycznego zastosowania roślin w profilaktyce zdrowotnej, terapii chorób, farmacji, kosmetologii oraz biotechnologii. 

Organizatorem konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL: Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnych badań naukowych, organizujemy Konferencję, podczas której uczestnicy zaprezentują doniesienia i badania dotyczące zastosowania roślin w naukach medycznych i pokrewnych, a także przyrodniczych. 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i prezentacji posteru naukowego. Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów, naukowców, w tym także studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarną wymianą doświadczeń z zakresu tematyki Konferencji. 

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Rejestracja odbywa się do 15 kwietnia 2019 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-rosliny.pl/

Przeczytaj również: