16 lutego 2021

Inwestycje

Rok 2020 w Szpitalu w Gorzowie pod znakiem inwestycji mimo pandemii

Prawie 41 mln złotych w ubiegłym roku wydał Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na inwestycje i remonty. Ponad 6 milionów złotych pochodziło ze środków własnych lecznicy. Szpital  prowadził inwestycje i zakupy zgodnie z harmonogramem mimo że w marcu 2020r.  na polecenie wojewody lubuskiego na jego bazie powstał  Jednoimienny Szpital Zakaźny  dla pacjentów z COVID.

Umowa na dofinansowanie zakupu i instalacji  na  silnik gazowy z generatorem prądu

W grudniu  2020 r. nastąpiło otwarcie ofert  na dofinansowanie zakupu i instalacji  silnika gazowego z generatorem prądu. Inwestycja będzie kosztowała pond 5 milionów złotych. Połowę jej kosztów stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Reszta to środki własne szpitala.  

W ciągu ponad roku (do listopada 2021 r.) lecznica ma wymienić wyeksploatowany park maszyn kotłowni na nowy (innowacyjny) nie wymagający stałego nadzoru oraz pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych (ograniczenie o ok. 1/3 emisji dwutlenku węgla).

Pracownia Biologii Molekularnej w Pracowni Mikrobiologii

Na potrzeby tej pracowni za pieniądze z rezerwy kryzysowej zarządu województwa lubuskiego (320 tys. złotych) szpital kupił aparat ELITe InGenius, dzięki któremu można wykonywać ok. 70 testów na obecność koronawirusa na dobę. Pozostałą część dotacji (300 tysięcy złotych) szpital przeznaczył na zakup 2 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W Pracowni Mikrobiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie w 2020 r. wykonano ponad 36 500  testów PCR na obecność koronawirusa.

Instalacja ze skroplonym tlenem medycznym

W kwietniu  ub. r. w obiektach przy ul. Walczaka (budynki 7 i 8) została wykonana wewnętrzna instalacja ze skroplonym tlenem medycznym i próżnią wraz z fundamentami pod zbiorniki tlenowe; ze środków własnych zainstalowano 2 zbiorniki o pojemności 6 tysięcy i 3 tysiące litrów. 

Dzięki dotacji (w wysokości 465 tysięcy złotych) z Ministerstwa Zdrowia wykonana została wewnętrzna instalacja tlenowa w pawilonie nr 4. To pozwoliło na rezygnację z butli tlenowych i stworzyło możliwość prowadzenia intensywnej tlenoterapii dla 100 łóżek. 

Na terenie głównego kompleksu szpitalnego przy ul. Dekerta wykonano magistrale tlenowe, fundament oraz przyłącze elektryczne pod zbiornik tlenowy o pojemności 20 ton oraz wykonano wewnętrzną instalację tlenową dla 48 łóżek w pawilonie nr 6 w kompleksie przy ul. Walczaka. Te zadania były zrealizowane także z dotacji Ministerstwa Zdrowia w wysokości 655 tys. złotych.

Nowoczesny laser na oddział okulistyki

W I półroczu 2020 r. szpital kupił laser do selektywnej traubekuloplastyki (SLT) dla Oddziału Okulistycznego. To urządzenie służące do obniżenia ciśnienia śródgałkowego stosowanego w leczeniu jaskry. Aparat kosztował ok. 190 tysięcy złotych; umożliwia on na ograniczenie leczenia farmakologicznego.

Zakup angiografu

Na początku kwietnia  ub.r. za kwotę 2,5 mln złotych kupiono angiograf   służący  wizualizacji naczyń krwionośnych oraz organów ciała (żyły, komory serca oraz tętnice) i wykorzystywany do leczenia ostrych zespołów wieńcowych oraz w procedurach z zakresu chirurgii naczyniowej. Zakup był możliwy dzięki wspólnej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i radnych gorzowskiej.

Bramki termowizyjne do pomiaru temperatury

Na początku kwietnia minionego roku przy głównym wejściu do szpitala i w wejściu do Ośrodka Radioterapii ustawione zostały bramki termowizyjne do bezdotykowego pomiaru temperatury.

Przebudowa wejścia na SOR

Z myślą o dzieciach szpital przebudował wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i  najmłodsi korzystają z osobnego wejścia do szpitala. Głównym celem inwestycji  było  oddzielenie dróg przemieszczania się osób dorosłych i seniorów od dzieci, by zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich grup pacjentów. W ramach inwestycji powstał nowy chodnik, kładka do budynku i wiatrołap.

Windy na Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej

Wymieniono 2 windy dedykowane dla oddziału dziecięcego w budynku H. Przyciski z numerami kondygnacji są opisane także w alfabecie Braille'a, a każdorazowe uruchomienie windy wywołuje komunikaty głosowe o kierunku jazdy i ostrzeżenia o zamykaniu lub otwieraniu się drzwi. Windy posiadają kamery do monitoringu bezpieczeństwa. Wartość inwestycji to blisko 500 tys. zł.

Budowa poczekalni dla pacjentów POZ i Izby Przyjęć

W 2020 r. rozpoczęto tworzenie nowej przestronnej poczekalni dla osób oczekujących w Izbie Przyjęć i do gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej; koszt to ok. 1 mln zł.
Inwestycja jest przeprowadzana z darowizn przekazanych szpitalowi przez darczyńców w dobie pandemii. Informacja o źródłach finansowania zostanie umieszczona w nowych pomieszczeniach w formie tablicy.

Termomodenizacja budynków 

Szpital przygotował dokumentację do nowej perspektywy finansowej (2021 - 2025) dotyczącą termomodernizacji budynków. Koszt: ok. 50 mln złotych.  Zakres prac ma obejmować wymianę elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, usunięcie azbestu znajdującego się w ścianach, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, wymianę wyłączników mocy na wyposażone w napędy umożliwiające zdalnie sterowane, montaż zaworów wraz z licznikami energii w celu rejestracji zużycia energii, zamontowanie centralnej klimatyzacji, montaż paneli fotowoltaicznych.

Przygotowanie koncepcji wykorzystania pomieszczeń szpitalnych uwolnionych w wyniku przeniesienia OIOM i Kliniki Hematologii

W skrzydle H utworzony został skoncentrowany zespół opieki nad dzieckiem poprzez przeniesienie w bezpośrednie sąsiedztwo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Dziecięcego - Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej oraz Ambulatorium Chirurgicznego dla Dzieci i Poradni Urologii Dziecięcej.

Zespół opieki nad pacjentami przewlekle chorymi

Rozpoczęto przygotowania do utworzenie zespołu opieki nad pacjentami przewlekle chorymi z miejscami do mechanicznej wentylacji pacjentów gdy respirator musi zastąpić czynność oddechową pacjenta i konieczne jest wymuszanie i kontrolowanie oddechu w sposób najbardziej dla niego optymalny.

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu dotyczącego utworzenia Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, w skład którego wejdzie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracownia Mikrobiologii (znajdująca się teraz w kompleksie przy ul. Walczaka).  Inwestycja ma być gotowa za 1,5 roku i ma być wykonana ze środków własnych.

Utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta

Rozpoczęto przygotowania do powstania Centrum Obsługi Pacjenta. Znajdzie się w nim miejsce na wydawanie pacjentom dokumentacji medycznej (aktualnej i archiwalnej), dział rozpatrujący skargi i wnioski oraz koordynujący  pracy szpitalnych poradni specjalistycznych.

Bank Krwi (Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi) 

Na tym samym poziomie co Centrum Obsługi Pacjenta ma zostać także zlokalizowana nowa siedziba Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

Karetka z zestawem do defumigacji

31 grudnia ub. r. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. z rąk prezydenta miasta Gorzowa – Jacka Wójcickiego otrzymał nową karetkę; to Mercedes Sprinter, w którym obok standardowego wyposażenia karetek transportowych (nosze, respirator i lifepack) zainstalowany został zestaw do fumigacji, czyli dezynfekcji pojazdu.

Karetka przeznaczona jest do transportu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Służy do przewozu pacjentów między szpitalami, lub odwożeni a ich do domu po zakończeniu hospitalizacji. 

Ambulans medyczny kosztował ponad 560 tysięcy złotych. Pół miliona złotych na zakup karetki przekazały władze Gorzowa.

Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem 

Pod koniec roku (w listopadzie) szpital kupił 14 nowoczesnych aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem ze zintegrowanym nawilżaczem. Urządzenia są zintegrowane z generatorem przepływu i systemem wzbogacania powietrza tlenem. Dzięki czemu z powodzeniem mogą być stosowane u pacjentów oddychających samodzielnie, w leczeniu których wykorzystuje się tlenoterapię czyli podawanie nawilżonego ogrzanego gazu o odpowiedniej prędkości przepływu. 

Zaletą aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem jest precyzyjnie regulowana stabilna prędkość przepływu, dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. W trybie wysokiego przepływu prędkość tę można ustawić na 80 litrów/min (to ponad 5-krotnie więcej niż uzyskiwana prędkość przepływu ze standardowych instalacji ściennych montowanych w szpitalach).

Nowa sala zabiegowa na oddziale urologii

W strukturach Oddziału Urologii i Onkologii urologicznej w 2020 r. wydzielono dodatkową salę zabiegową. Inwestycja pozwoli zwiększyć możliwości wykonywania zabiegów i drobnych operacji na oddziale, bez konieczności wykorzystywania centralnego bloku operacyjnego. W ramach inwestycji wykonano instalację gazów medycznych, wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację elektryczną. Powstała też nowa stacja uzdatniania wody. Na podłodze położono wykładzinę proądoprzewodzącą. Wykonano także tymczasową śluzę oraz zamontowano drzwi ochronne. 

Inwestycja została wykonana ze środków własnych i kosztowała ponad 100 tysięcy złotych.

Przeczytaj również: