15 maja 2017

Inwestycje

Otwarcie neurologii i okulistyki szpitala we Włocławku

W pierwszej połowie maja nastąpiło długo wyczekiwane uroczyste otwarcie wyremontowanego pawilonu nr 5, w którym znalazły się dwa oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne i sale operacyjne. Koszt inwestycji wyniósł blisko 20 mln zł.

Uroczystość, w czasie której budynek oficjalnie został włączony do eksploatacji odbyła się blisko rok po zakończeniu prac remontowych. Tyle czasu zajął zakup oraz instalacja wyposażenia oddziałów, pracowni i sal operacyjnych. Inwestycje w tym zakresie prowadzone były przez samorządową wojewódzką spółkę celową Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. W przyszłym tygodniu placówka rozpocznie przenosiny jednostek i pacjentów.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego obiektu Szpitala we Włocławku

 

Opieka specjalistyczna w jednym miejscu 

W rozbudowanym i zmodernizowanym pawilonie nr 5 znajdą się dwa oddziały – neurologiczny i okulistyczny. W budynku zlokalizowane będą również  poradnie specjalistyczne związane z działalnością oddziałów oraz dwie okulistyczne sale operacyjne. – Zależy nam, by znacząco poprawić dostępność diagnostyki i leczenia dla wszystkich mieszkańców regionu, tych z dużych miast i tych z małych wsi. Stąd duże nakłady w tej sferze, w ciągu ostatnich lat i obecnie. Nasze szpitale, wojewódzkie i powiatowe, przeszły na naszych oczach znaczącą modernizację, połączoną w wielu przypadkach z rozbudową szpitalnych kompleksów oraz zakupami wyposażenia i nowoczesnej aparatury, o jakich do niedawna mogliśmy tylko marzyć. Kontynuujemy ten proces – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

Uroczyste otwarcie wyremontowanego obiektu Szpitala we Włocławku

 

Nowoczesne wyposażenie oddziałów szpitala we Włocławku 

Łączny koszt prac budowlanych, remontowych oraz zakupu specjalistycznego wyposażenia i umeblowania wyniósł 20 mln zł. W budynku znalazły się już łóżka, meble, a także , kardiomonitory, stoły operacyjne, mikroskopy operacyjne i ultrasonograf okulistyczny, laser operacyjny, aparaty do znieczulenia i resuscytacji oraz sprzęt anestetyczny. Warto też zwrócić uwagę na zamontowany już na etapie prac budowlanych nowoczesny system ułatwiający pielęgnowanie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, m. in. po udarach mózgu – chodzi o rozwiązania umożliwiające łatwe przemieszczanie takich chorych.

Inwestycja była przeprowadzona w ramach programu modernizacji najważniejszych placówek medycznych regionu, prowadzonego przez urząd marszałkowski. 

Uroczyste otwarcie wyremontowanego obiektu Szpitala we Włocławku

 

W skrócie: 

  • Szpital we Włocławku rozpoczyna przenosiny oddziałów i poradni do wyremontowanego i rozbudowanego pawilonu 
  • W obiekcie znajdzie się oddział okulistyczny i neurologiczny oraz powiązane z nimi poradnie i sale operacyjne
  • Koszt inwestycji wyniósł 20 mln zł 
 

Przeczytaj również: