10 lutego 2020

Inwestycje

Nowy Szpital Powiatowy w Żywcu uzyskał zgodę na użytkowanie

Jak informuje generalny wykonawca budowy nowego szpitala w Żywcu, firma Wodpol, placówka otrzymała właśnie pozwolenie na użytkowanie, co oznacza, że prace budowlane zostały ukończone.

Budowa szpitala rozpoczęła się w 2015 roku na mocy umowy o partnerstwie podpisanej przez starostwo i kanadyjską firmę InterHealth Canada w roku 2011. Szpital w Żywcu jest pierwszym szpitalem w Polsce, który powstał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Szpital zbudowany został na działce, która należy do powiatu. W gestii partnera prywatnego leżało zaprojektowanie nowego budynku i realizacja robót budowlanych. Firma InterHealth Canada będzie także odpowiadać za zarządzanie szpitalem i świadczenie w nim usług medycznych. Przedsiębiorstwo ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu placówkami medycznymi w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i Turcji. 

Wybudowanie i wyposażenie nowego szpitala pochłonie 220 milionów zł. Koszty te pokrywa partner prywatny. Część środków pochodzi z kredytu udzielonego firmie InterHealth Canada przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Sama budowa kosztowała 170 milionów. Projekt będzie także wymagał dodatkowych nakładów, chociażby na wybudowanie drogi dojazdowej.

Nowy budynek ma cztery kondygnacje i powierzchnie równą około 18 tys m2. Będzie w nim miejsce dla 340 łóżek szpitalnych, a także 40 łóżek długoterminowej opieki. 

W nowym obiekcie zakończone są już odbiory Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, a także Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Nowy szpital w Żywcu pierwszych pacjentów szpital przyjąć ma w kwietniu 2020 roku. Póki co szpital musi jeszcze zostać wyposażony w sprzęt. Przy czym w szpitalnej kuchni, na salach operacyjnych, w centralnej sterylizatorni, i w oddziale intensywnej terapii sprzęt został już zainstalowany. Umeblowane są także pielęgniarskie centrale. Szpital będzie musiał jeszcze zorganizować szkolenie dla personelu. 

Innemu szpitalowi powiatowemu -  Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, który zapewniał dotychczas opiekę medyczną 150 tysiącom mieszkańców, grozi zamknięcie ze względu na zadłużenie oraz fakt, że nie spełnia wymaganych standardów. Jego przebudowa została uznana za nieopłacalną. Stąd też decyzja o budowie nowej placówki, która w swoich działaniach zastąpi Zakład Opieki Zdrowotnej w Żywcu. Najprawdopodobniej nowy szpital będzie świadczył także wiele nowych usług medycznych. Jak powiedział dla PAP starosta żywiecki, Andrzej Kalata, plan przeniesienia chorych z zadłużonej placówki do nowej jest już gotowy. 

W skrócie:

  • Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu rozpoczęła się w 2015 roku. Szpital otrzymał właśnie pozwolenie na budowę. Pierwszych pacjentów przyjąć ma w kwietniu 2020. 
  • Inwestycja opiewa na 220 milionów zł i realizowana jest na mocy partnerstwa publiczno-prywatnego między starostwem a kanadyjską firma InterHealth Canada.
  • Generalnym wykonawcą jest firma Wodpol.
  • Nowy budynek ma cztery kondygnacje i powierzchnie równą około 18 tys m2. Będzie w nim miejsce dla 340 łóżek szpitalnych, a także 40 łóżek długoterminowej opieki. 

Zdjęcia źródło: https://szpitalzywiec.pl/

Przeczytaj również: