14 marca 2019

Inwestycje

Nowy sprzęt w starachowickim szpitalu

Pracownia Diagnostyki Obrazowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wzbogaciła się o dwa wysokiej klasy urządzenia diagnostyczne: cyfrowy zestaw rentgenowski oraz ultrasonograf. Pierwszy z wymienionych sprzętów trafił do pracowni jeszcze w drugiej połowie 2018 roku. Kolejny w lutym tego roku.

Zestaw RTG RADSPEED PRO EDGE składa się z elektrycznie podnoszonego stołu radiologicznego do zdjęć kostnych z tzw. pływającym blatem i panelem cyfrowego obrazowania, uniwersalnego statywu do prześwietleń płuc i zdjęć odległościowych z panelem cyfrowego obrazowania oraz lampy RTG z sufitowym zawieszeniem umożliwiającym jej przesuw wzdłuż całej długości stołu.

Sprzęt służy do radiografii klasycznej i obrazowania kości długich. Urządzenie RTG posiada innowacyjne rozwiązania stosowane w radiologii cyfrowej, a mianowicie funkcję obrazowania dwuenergetycznego oraz tomosyntezy. Pierwsze rozwiązanie polega na jednoczesnym wykonaniu zdjęć niskim i wysokim napięciem, dzięki czemu otrzymuje się obraz tkanek miękkich oraz kości z jednej projekcji. Z kolei dzięki nowej technologii przetwarzania obrazu  - tomosyntezie – uzyskuje się obrazy RTG warstw ciała z projekcji pod różnym kątem. Dzięki temu możliwe jest usunięcie z obrazu RTG tkanek zasłaniających interesującą strukturę, czy wzmocnienie różnic w obrazie tkanek. Powyższe rozwiązania zapewniają lepszą wizualizację złożonych struktur anatomicznych.

Koszt zakupu podwieszanego cyfrowego zestawu rentgenowskiego wynosił ponad 1,6 mln. zł. Zgodnie z umową dostawca sprzętu zobowiązany był do demontażu i utylizacji starego urządzenia, dostarczenia i montażu nowego, a także wykonania wszelkich prac adaptacyjnych, włącznie z malowaniem ścian i zmianą oświetlenia oraz przeszkoleniem kadry.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej została doposażona także w spersonalizowany, ukierunkowany na pacjenta i praktyczny system do badań ultrasonograficznych. Nowy aparat USG, za niespełna 250 tys. zł., spełnia różne potrzeby kliniczne. Szeroki wybór wysokiej jakości głowic umożliwia obrazowanie jamy brzusznej, małych organów, układu krwionośnego, układu mięśniowo-szkieletowego oraz obrazowanie ginekologiczno-położnicze.

W skrócie:

  • Szpital w Starachowicach doposażył swoją Pracownię Diagnostyki Obrazowej w cyfrowy zestaw rentgenowski oraz ultrasonograf. 
  • Zestaw RTG RADSPEED PRO EDGE kosztował poand 1,6 mln zł. 
  • Koszt nowego aparatu USG wyniósł niemal 250 tys, zł. 

Przeczytaj również: