28 września 2018

Inwestycje

Nowy SOR w Szpitalu w Elblągu

Kompleksowa modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu trwała ponad rok - była jednak niezbędna, aby dostosować oddział do nowych, wyższych standardów określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Inwestycja została zrealizowana w ramach dwóch projektów współfinansowanych przez UE. Pierwszy dotyczył przebudowy i modernizacji oddziału, natomiast drugi wyposażenia go w nowoczesny sprzęt medyczny. 

Kompleksowa modernizacja pomieszczeń SOR oraz niezbędne doposażenie sprzętowe oddziału kosztowały prawie 11 mln zł. Dodatkowe prawie 3 mln zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Szpital pozyskał te środki z dwóch unijnych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na nowy SOR nasi pacjenci trafiać będą już od października.

Przed modernizacją

Mało komfortowy układ komunikacyjny krzyżujących się szlaków komunikacyjnych nie spełniał wymogów współczesnego SOR-u. Do tego dochodziła zbyt mała powierzchnia sal przeznaczonych do obserwacji i leczenia chorych, a także niewystarczająca ilość stanowisk do  wstępnej intensywnej terapii pacjentów (WIT). Oddział wymagał pilnej modernizacji zwłaszcza w obliczu gwałtownie rosnącej liczby pacjentów potrzebujących świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego (ok. 35 tysięcy w roku 2017).

Nowy SOR 

W efekcie kompleksowej modernizacji SOR zyskano dodatkową powierzchnię, dzięki czemu można bardziej efektywnie zorganizować pracę oddziału. Poprawiono i uproszczono wewnętrzną komunikację, likwidując kolizyjne, krzyżujące się drogi wewnętrzne. Zgodnie z potrzebą powiększono salę obserwacyjną oraz  utworzono dodatkowe stanowisko do wstępnej intensywnej terapii. 

W ramach projektów zakupiono też nowoczesną aparaturę wspomagającą ratowanie życia i zdrowia pacjentów, w tym m.in. aparaty RTG i USG, które pozwolą na bardziej precyzyjną i skuteczną diagnostykę chorych. 

Nowy SOR został wyposażony w dodatkową wewnętrzną windę. Wyremontowano także pomieszczenia socjalne, korytarze, toalety.

Aktualnie oddział spełnia wszelkie wymogi i standardy obowiązujące Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Gwarantuje wyższą jakość i większą dostępność świadczonych tu usług medycznych. Poprawił się zarówno komfort pobytu pacjentów, jak  i warunki pracy personelu. W efekcie znacznie wzmocniono szeroko rozumianą infrastrukturę ratowniczą na terenie Warmii i Mazur oraz w części województwa pomorskiego, którą zasięgiem swoich usług medycznych obejmuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.

Inwestycja w liczbach

Tytuł projektu:"Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu"

  • Całkowita wartość projektu: 7 954 218,03 zł
  • Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85% : 3 400 000,00 zł
  • Wkład własny Beneficjenta: 600 000,00 zł

Tytuł projektu: "Doposażanie sprzętowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

  • Całkowita wartość projektu: 3 000 000,00 zł
  • Dofinansowanie (Wkład Funduszy Europejskich) 85%: 2 550 000,00 zł
  • Wkład własny Beneficjenta: 450 000,00 zł

 

Przeczytaj również: