8 marca 2019

Inwestycje

Nowe inwestycje w Podlaskiem

8 marca została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 1,1 mln zł zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia, które poprawi jakość opieki medycznej nad ciężko chorymi. Na posiedzeniu 5 marca zarząd województwa podjął także decyzję o wsparciu Szpitala Ogólnego w Kolnie i Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Ponad milion na opiekę paliatywną w Suwałkach

Umowę na dofinansowanie Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach podpisali – Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, członek zarządu województwa Marek Malinowski oraz dyrektor Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach Irena Mickiewicz. 

– Na tym nie koniec, bo jesteśmy jeszcze w trakcie konkursu, w którym mamy do wydania około 10 milionów złotych na kolejne projekty związane z geriatrią, opieką paliatywną i hospicyjną. Część z nich jest jeszcze oceniana – powiedział marszałek Kosicki.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, który będzie wykorzystywany w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Wentylowanych Mechanicznie. Nowy sprzęt będzie użytkowany także przy opiece paliatywnej nad dorosłymi i dziećmi oraz w opiece nad wentylowanymi mechanicznie. 

Uzyskane środki finansowe umożliwią nam nie tylko poprawę jakości świadczenia usług zdrowotnych dla pacjentów, ale również ułatwią pracę naszemu personelowi. Praca z osobami chorymi wymaga bowiem dużo wysiłku, dlatego inwestujemy w sprzęt, który pozwoli go zminimalizować – zaznaczyła Irena Mickiewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. – Mowa choćby o podnośnikach, które pozwolą unieść chorego bez użycia siły personelu medycznego. Bardzo postawiliśmy również na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, umożliwiającego wsparcie pacjenta przy łóżku bądź na wózku inwalidzkim. Wykorzystamy do tego materiały multimedialne. Zakupimy także nowe łóżka i respiratory – dodała.

Ponadto ośrodek w Suwałkach kupi samochód oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, które ułatwią prowadzenie opieki paliatywnej w domach pacjentów. 

– Uzupełnią sprzęt, który już mamy. Będą to m.in. tablety, które pozwolą na zapisywanie danych medycznych tuż przy łóżku pacjenta – wyjaśniła Irena Mickiewicz. 

Wartość całej inwestycji to 1,3 mln zł, z czego dofinansowanie z RPOWP wynosi 1,1 mln zł. 

Wsparcie dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

Dzięki dotacji z RPO szpital poprawi jakość świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont części Oddziału Wewnętrznego na potrzeby uruchomienia Pododdziału Geriatrycznego, a także zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby pododdziału. W nowy sprzęt zostanie wyposażony też Oddział Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe oraz Ośrodek Dziennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii. Wartość tego projektu to 2 mln zł, dofinansowanie z RPOWP 1,7 mln zł.

Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łomży

Dofinansowanie otrzymał również Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień, który uzyskane środki wykorzysta na budowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łomży. Nowy ośrodek będzie realizował świadczenia pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, psychologiczne oraz kontynuował leczenie w zakresie nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitala. ZOL będzie dysponował 30 miejscami dla pacjentów. Projekt jest wart 4,3 mln zł, dofinansowanie z RPOWP 2,1 mln zł.

Wymienione projekty wzięły udział w konkursie na inwestycje w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (poddziałanie 8.4.1).

W skrócie:

  • 8 marca została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego i Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
  • Na posiedzeniu 5 marca zarząd województwa podjął także decyzję o wsparciu Szpitala Ogólnego w Kolnie i Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
  • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach otrzymał wsparcie w wysokości 1,1 mln, Szpital Ogólny w Kolnie 1,7 mln zł, natomiast Wojewódzki Ośrodek Terapii i Uzależnień 2,1 mln zł.
Źródło: materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Przeczytaj również: