5 kwietnia 2019

Inwestycje

Nowa Ustawa o Ratownictwie Medycznym weszła w życie. To nie koniec zmian?

Od 1. kwietnia 2019 roku polski system ratownictwa medycznego obowiązuje nowe prawo. Na ulice wyjadą już tylko ambulanse należące do podmiotów publicznych. W wyniku nowelizacji Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z systemu wycofano 135 ambulansów należących do prywatnych przedsiębiorstw. Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapowiada, że to nie koniec zmian w ratownictwie medycznym.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 1 kwietnia NFZ może zawierać kontrakty na wykonywanie usług ratownictwa jedynie z podmiotem leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych lub spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, które zawarte były z prywatnymi firmami obowiązywały do 31 marca 2019 roku. Ich koniec oznaczał wycofanie 135 karetek, co stanowiło około 9 proc. zespołów ratowniczych całego systemu. Jak udało się uzupełnić tę lukę?

Odbudowa systemu ratownictwa

Publiczne podmioty medyczne odbudowały zespoły ratownicze na czas. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego potwierdził, iż z ich informacji wynika, że kontrakty z nowymi podmiotami, które zastąpiły prywatnych przewoźników, zostały zawarte już w całym kraju. Szpitale i stacje pogotowia użyły różnych rozwiązań, by odpowiednio przygotować się do nadchodzącej zmiany.  

Część z nich zakupiła nowe karetki w ramach projektu Medambulans, czyli specjalnej oferty firmy BFF MEDFinance. Rozwiązanie to zapewnia dyrektorom szpitali najnowsze modele karetek z płatnością odroczoną – firma proponuje finansowanie za pomocą rat, leasingu bądź pożyczki. Było to optymalne rozwiązanie dla szpitali, które musiały zdążyć z uzupełnieniem zespołów ratowniczych do 1 kwietnia, jednak nie mogły sobie pozwolić na jednorazowy, wysoki wydatek.

Przykładowo dość trudna sytuacja była w województwie łódzkim, gdzie dwa prywatne podmioty zapewniały aż 34 zespoły ratownictwa medycznego. Z rozwiązań proponowanych przez projekt Medambulans skorzystały między innymi Szpital Powiatowy w Radomsku, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Poddębickie Centrum Zdrowia.

Innym rozwiązaniem było dostosowywanie do wymogów ustawy karetek, które szpitale już posiadały, jednak dotychczas wykorzystywały do transportu sanitarnego (np. przewozu pacjenta między szpitalami).

Na co jeszcze wpłyną zmiany ustawy?

Aby podpisać umowę z NFZ na realizację świadczeń ratownictwa medycznego w wielu województwach powstały konsorcja składające się z kilku szpitali, które do tej pory były wykorzystywane do przewożenia chorych między szpitalami. Nie jest tajemnicą, że placówki publiczne realizując kontrakty na świadczenia ratownictwo otrzymają środki, które będą mogły dowolnie rozdysponować – np. na spłatę długów lub modernizację oddziałów a nie tylko i wyłącznie na ratownictwo.

Z drugiej strony według wiceminister Szczurek-Żelazko upaństwowienie ratownictwa pozwoli na większą stabilizację systemu. Jako argument przytacza sytuację z Rawy Mazowieckiej, gdzie przez to, iż prywatny podmiot z dnia na dzień utracił możliwość realizacji świadczeń ratownictwa medycznego wprowadzono pilnie mechanizmy kryzysowe, by utrzymać ciągłość świadczeń – według wiceminister dzięki nowej ustawie takie sytuacje nie będą mieć miejsca.

Przypomnijmy, że nowelizacji ustawy o PRM i upaństwowienia ratownictwa chcieli ratownicy. To jeden z warunków porozumienia zawartego między ministrem zdrowia z Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Ratownictwa Medycznego. Związkowcom zależało na tym, by powstało Narodowe Ratownictwo Medyczne.

Jakie kolejne zmiany mogą czekać Ratownictwo Medyczne?

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że to koniec zmian jakie czekają Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jeszcze w kwietniu resort zamierza zainicjować dyskusję na temat zmian, które należałoby wprowadzić w projekcie dużej nowelizacji o ratownictwie medycznym. Wiceminister Szczurek-Żelazko podkreśliła, ze projekt ten ma być podstawą do dyskusji z ratownikami pracodawcami i innymi zainteresowanymi stronami. Wszystko po to by wspólnie opracować listę zmian, co do których wszyscy będą zgodni. Celem jest jeszcze większa stabilność systemu. W dyskusji nie wyklucza się tak fundamentalnych tematów jak sposób finansowania ratownictwa – wiceminister podkreśliła, że pomysł gwarantowanego finansowania ratownictwa w taki sposób jak policja, czy straż pożarna jest również rozważany.

Równie istotna kwestia, która może zostać poruszona podczas debaty nad dużą nowelizacją ustawy dotyczy udziału lekarzy-specjalistów w zespołach ratowniczych, których mogliby zastąpić ratownicy o rozszerzonych kompetencjach. W kontekście powiększającego się deficytu kadr medycznych w Polsce takie rozwiązanie nie powinno nikogo dziwić.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PRM kolejne ważne zmiany zaczną się po 1 stycznia 2021 r. Wtedy dyspozytornie medyczne staną się komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich, a wojewodowie zyskają realne narzędzie pozwalające na bieżący nadzór nad systemem PRM.

Źródło informacji: www.prawo.pl

Przeczytaj również: