18 kwietnia 2019

Inwestycje

Najnowocześniejsza porodówka w Dolnośląskiem otwarta

15 kwietnia w Szpitalu im. Rudolfa Weigla w Blachowni otwarto nowy oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem neonatologii. Dwadzieścia miejsc czeka na pacjentki w najnowocześniej porodówce w regionie.

Dawny szpital powiatowy w Blachowni od kilku lat dzierżawi spółka Scanmed. 15 kwietnia oficjalnie otwarto nowy oddział, a już 16 kwietnia rozpoczęło się przenoszenie z ginekologii pacjentek, które przebywały na oddziale komercyjnym, wykorzystywanym w czasie remontów.

Władze powiatu będą się starać pomagać firmie Scanmed w dalszych pracach i rozwoju jednostki – zadeklarował podczas otwarcia Starosta Częstochowski Krzysztof Smela. Na poziom wykonania i jakość sprzętu zwrócił uwagę Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kubat - Standardy, które mamy w Blachowni, jak np. laminarny nawiew na sali operacyjnej, to standardy europejskie. Przyszedł czas na zmianę spojrzenia na medycynę w Blachowni.

Nowy oddział składa się z 4 części: ginekologicznej, położniczej, neonatologicznej oraz operacyjnej. Jak stwierdził dyrektor szpitala Janusz Adamkiewicz – Trudno mówić o remoncie, bo praktycznie cały oddział powstał od podstaw.

Łączny koszt poniesionych nakładów to 3,7 mln zł.

W szpitalu w Blachowni funkcjonują obecnie oddziały intensywnej opieki medycznej, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, internistyczny, chirurgia ogólna i chirurgia urazowa. W najbliższych planach jest również remont oddziału pediatrycznego.

Powiat częstochowski reprezentował starosta, przewodniczący rady, Członek Zarządu Adam Morzyk, Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Janusz Krakowian i Radny Rady Powiatu Mieczysław Chudzik.

Źródło: materiały prasowe Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Przeczytaj również: