25 kwietnia 2019

Inwestycje

Modernizacja SOR-u w Bielsku-Białej zakończona

W Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej zakończono modernizację oraz remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizację inwestycji, która pochłonęła ponad 8 mln zł rozpoczęto dwa lata temu. Jej głównym celem było usprawnienie obsługi pacjentów w stanach zagrożenia zdrowia i życia: zwiększono przestrzeń użytkową, zakupiono nowy sprzęt oraz poprawiono układ funcjonalno-użytkowy pomieszczeń SOR-u.

 


Projekt modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej został podzielony na dwa etapy.

W latach 2017-2018 realizowana była pierwsza część projektu, która zakładała przebudowę pomieszczeń SOR oraz doposoażenie go w m.in. niezbędne meble. Koszt pierwszego etapu wzrósł z początkowych 4,2 mln zł do 5,53 ml zł z powodu trudnej sytuacji na rynku budowlanym, która objawiała się wzrostem kosztów robocizny i materiałów budowlanych.

W ramach pierwszego etapu przebudowany został m.in zespół garaży oraz dodatkowo wzniesiono nowy segment w zachodniej części szpitala o powierzchni 110 m2 celem utworzenia części ambulatoryjnej SOR - to właśnie tam mieszczą się teraz gabinety lekarskie oraz rejestracja. Obsługę pacjentów SOR-u znacznie usprawni również winda, która umożliwa komunikację między dobudowaną częścią ambulatoryjną, a pomieszczeniami SOR, które znajdują się na I piętrze budynku szpitala. Dzięki przebudowie przestrzeni dotychczasowej SOR-u znalazło się w niej miejsce na dodatkowe stanowiska wzmożonego nadzoru. Nowością w SOR jest równiez trzyosobowy pokój chorych, izolatka oraz punkt pielęgniarski.

Drugi projekt dotyczył doposażenia SOR-u w sprzęt i aparaturę medyczną. Nowe wyposażenie, które znalazło się w SOR to między innymi: mikroskop laryngologiczny, 19 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą, przewoźny aparat RTG, aparat USG z Dopplerem, trzy aparaty do ogrzewania pacjenta, dwa aparaty do znieczulenia, defibrylatory, zestawy do trudnej intubacji, respiratory transportowe i stacjonarne, fotele okulistyczno-laryngologiczne, wózki transportowe oraz pompy infuzyjne.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej spełnia teraz wszystkie aktualne normy i standardy związane z udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Wszystkie pomieszczenia jakie oddano w wyniku inwestycji są klimatyzowane oraz wyposażone w wentylację mechaniczą i węzły sanitarne.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 8,3 mln zł, z czego 5,94 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej, natomiast resztę - niemal 2,36 mln zł - wyłożył szpital ze środków własnych.

W skrócie:

  • Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zakończył modernizację SOR-u.
  • W ramach inwestycji zwiększono przestrzeń użytkową, zakupiono nowy sprzęt oraz poprawiono układ funcjonalno-użytkowy pomieszczeń.
  • Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 8,3 mln zł.

Przeczytaj również: