3 listopada 2020

Inwestycje

Modernizacja oddziału zakaźnego w Koszalinie zakończona

Modernizacja pomieszczeń i dobudowa szybu windowego sprawia, że koszaliński Szpital Wojewódzki zyskuje nowoczesny oddział obserwacyjno-zakaźny. Na oddziale oprócz sprzętu ratującego życie znajdzie się także 36 łóżek dla pacjentów.

Modernizacja oddziału zakaźnego to element projektu „Przebudowa i doposażenie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie służącej leczeniu chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej", który realizowany jest w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Koszt ukończonej inwestycji to około 6,5 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły z 3 źródeł. Były to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pieniądze pochodzące z budżetu państwa, a także środki własne.

- Realizacja inwestycji była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu Pana Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który dodatkowo przeznaczył 1,145 mln zł na wyposażenie i sprzęt – zaznacza dyrektor szpitala Andrzej Kondaszewski.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego podkreśla, że podnoszenie standardów, a także warunków leczenia pacjentów przez jednostki ochrony zdrowia jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa. Szpital Wojewódzki w Koszalinie to największa placówka medyczna we wschodniej części tego województwa. W konsekwencji jest to ważny ośrodek walki z zakażeniem COVID-19.

- To jedyny niekliniczny oddział zakaźny w kraju, który został wyremontowany – to ewenement, gdyż szpitale nie inwestują w takie oddziały – zaznacza Jacek Wróblewski, pełniący funkcję koordynatora oddziału obserwacyjno–zakaźnego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Dodaje także, że zmodernizowany oddział związany jest z poprawą warunków pracy, a także bezpieczeństwa personelu medycznego oraz komfortu pacjentów podczas hospitalizacji i powrotu do zdrowia.

Modernizacja oddziału zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie pozwoliła na zmianę jego funkcjonowania. Będzie on mieścił się teraz w jednym budynku, a nie jak dotychczas w dwóch oddzielnych, co znacznie usprawni pracę zatrudnionego w szpitalu personelu medycznego. Oddział zyskuje także lepsze wyposażenie w postaci między innymi zamontowanych w ścianach instalacji tlenowych.

 Źródło: https://www.swk.med.pl

Przeczytaj również: