9 listopada 2020

Planowane inwestycje

Medicalls stawia kolejne modułowe obiekty medyczne w Polsce

Firma Medicalls z Polski produkująca mobilne moduły telemedyczne stworzyła pilotażowy model obiektu wymazowego nazywanego MEDTEST. Jest to obiekt przeznaczony do szybkiego i sprawnego przeprowadzania wymazów diagnostycznych ze szczególnym przeznaczeniem do wykonywania testów na COVID-19.

Obiekt w kształcie kontenera o powierzchni 18m2 składa się z pięciu pomieszczeń, który w zależności od konfiguracji posiada cztery jednoosobowe pomieszczenia do pobrania wymazu oraz pomieszczenie ze stanowiskami dla czterech diagnostów, lub w mniejszej wersji dwa pomieszczenia do pobierania wymazów i pomieszczenie dla dwóch diagnostów. Każde z pomieszczeń posiada niezależne wejście otwierane automatyczne. Pomieszczenia dla pacjentów posiadają osobne drzwi wejścia i wyjścia, otwierane są bezdotykowo za pomocą czujnika zbliżeniowego.

Po każdorazowym pobraniu próbki za pomocą specjalnie zaprojektowanego okna, zgodnie z wytycznymi WHO i wyjściu pacjenta w pomieszczeniu uruchamiana jest automatyczna dezynfekcja przestrzeni. Konstrukcja modułu i przyjęte rozwiązania zapewniają wygodny i bezpieczny pod względem sanitarnym pobór próbek diagnostycznych niezależnie od warunków pogodowych. Moduł może działać samodzielnie, ale istnieje także możliwość stworzenia dowolnej ich konfiguracji np. zewnętrznego laboratorium przez połączenie modułów do wymazów, laboratorium i pomieszczenia socjalnego.

Moduły stanowią odpowiedź na obecne i przyszłe wyzwania funkcjonowania służby zdrowia, zwłaszcza w zakresie wymogów związanych z ochroną pacjentów i personelu przed zarażeniem wirusami. Budownictwo modułowe umożliwia stawianie niezależnych, rozproszonych obiektów, które pozwalają na selekcję i obsługę pacjentów poza budynkiem głównym podmiotu medycznego.

Moduł wymazowy jest kolejnym z serii modułów produkowanych w Olsztynie. Wcześniejszy moduł MEDKON były testowany z powodzeniem, jako stanowisko pretriażowe przed szpitalem publicznym.  Obiekty Medicalls są budowane w oparciu o niezbędne certyfikaty wymagane dla placówek medycznych, a także posiadają atesty higieniczne na stosowane elementy wyposażenia. Aktualnie produkowane są kolejne wersje modułów przeznaczone do pełnienia funkcji placówek medycznych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu pacjenta oraz personelu medycznego. Wszystkie moduły mogą być transportowane i ustawiane w dowolnym miejscu w kraju i za granicą. Istnieje również możliwość wyposażenia modułów w system teleinformatyczny do zdalnej obsługi obiektu oraz rekonfiguracji funkcji modułu. 

Rozwiązania Medicalls powstały na bazie 20 letniego doświadczenia w działalności w branży medycznej Prezesa Roberta Jurgi i dyrektora Michała Kalinowskiego. Powiązane podmioty posiadają w swojej ofercie również rozwiązania telemedyczne, ratownictwo medyczne oraz serwis sprzętu medycznego.


Źródło: firma Medicalls

 

Przeczytaj również: