2 grudnia 2019

Konferencje

Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego | Warszawa | 30.01.2020

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, obejmująca szereg działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia. Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej? Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego? Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną udzielone podczas konferencji, w trakcie której poruszony zostanie również temat kooperacji organów zarządza kryzysowego,współczesnych metod oraz prawnych aspektów ich działań.

Prelekcje podczas konferencji poprowadzą m. in.:

Paweł Gawłowski – Pracownia Innowacyjnych Technik Symulacji -Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  • „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia służb ratowniczych z zakresu segregacji wstępnej”

Nowe tematy na bieżąco aktualizowane będą na stronie wydarzenia<<

Spotkanie dedykowane jest  przedstawicielom instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej a także specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego.

  • Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  • Czas trwania: 9:00-14:30
  • Uczestnikom zapewniamy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.


Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem:
Olga Kopycińska
mobile: +48/531 645 512
e-mail: olga.kopycinska@pirbinstytut.pl

Przeczytaj również: