2 grudnia 2019

Konferencje

Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego | Warszawa | 30.01.2020

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, obejmująca szereg działań związanych z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz odpowiednim reagowaniem w przypadku zaistnienia zagrożenia. Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej? Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego? Odpowiedzi na wszystkie pytania zostaną udzielone podczas konferencji, w trakcie której poruszony zostanie również temat kooperacji organów zarządza kryzysowego,współczesnych metod oraz prawnych aspektów ich działań.

Spotkanie dedykowane jest  przedstawicielom instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego, funkcjonariuszom służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej a także specjalistom ds. zarządzania kryzysowego, koordynatorom zespołów ratownictwa medycznego.

  • Lokalizacja: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
  • Czas trwania: 9:00-14:30
  • Uczestnikom zapewniamy: certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Prelekcje podczas konferencji poprowadzą m. in.:

Paweł Gawłowski – Pracownia Innowacyjnych Technik Symulacji -Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  • „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie kształcenia służb ratowniczych z zakresu segregacji wstępn

st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek - Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
płk w st. spocz., prof, dr hab. Ryszard Jakubczak -  Ekspert ds. bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Security Direct
mgr Katarzyna Zielińska - opiekun i założyciel Koła Medycznego „SOS SMS”, Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi

Nowe tematy na bieżąco aktualizowane będą na stronie wydarzenia.

Udział bezpłatny - link do rejestracji


Firmy zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o kontakt z organizatorem:
Olga Kopycińska
mobile: +48/531 645 512
e-mail: olga.kopycinska@pirbinstytut.pl

http://pirbinstytut.pl/

Przeczytaj również: