12 stycznia 2021

Konferencje

Klimatyzacja obiektów szpitalnych | ONLINE | 26.03.2021

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online. Eksperci zaprezentują najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Wydarzenie odbędzie się 26 marca 2021 r.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów,  przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach. W konsekwencji zaś, synergia ta doprowadzi do powstawania rozwiązań lepiej dopasowanych do specyfiki prowadzonych prac – nie tylko w salach operacyjnych, ale i w pracowniach inżynierskich. Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpłynąć może na sposób myślenia o wpływie warunków środowiska pracy na komfort i bezpieczeństwo w pomieszczeniach służby zdrowia – aspekty niezmiernie istotne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego
i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19

dr med. Paweł GRZESIOWSKI

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

 

Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych

dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

 

Wpływ typu nawiewu powietrza do sali operacyjnej, na częstość zakażeń rany pooperacyjnej, w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego

mgr bio. Krzysztof KACPERSKI

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB

 

Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji
i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Krótka charakterystyka procesu oceny.

dr Maciej SZCZOTKO

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

 

Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji
w szpitalach – spojrzenie chirurga

dr med. Maciej MATŁOK

Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki
w Krakowie, Iplusmed Sp z o.o.

 

Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych

 

dr inż. arch. Jacek POPLATEK

Politechnika Gdańska

 

Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania

 

dr inż. Sylwia SZCZĘŚNIAK

prof. dr hab. inż. Edward PRZYDRÓŻNY

Politechnika Wrocławska

Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego

dr inż. Magdalena MŁYNARCZYK

Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

 

Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań

dr inż. Piotr UŚCINOWICZ

TKT Engineering

 

Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia)

Ismo Gronvall, Paweł Borowiecki

Halton

Rejestracja do bezpłatnego udziału w konferencji online możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Przeczytaj również: