27 listopada 2018

Inwestycje

Inwestycje w starachowickim szpitalu

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach niedługo zakończy realizację dwóch inwestycji: przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla nowego Oddziału Chorób Zakaźnych oraz zakupu angiografu dla Pracowni Hermodynamiki. Projekty zostaną ukończone w pierwszym miesiącu 2019 roku - łącznie ich wartość to ponad 6 milionów złotych.

Nowy Oddział Chorób Zakaźnych na finiszu

Dobiegają końca prace związane z przebudową i adaptacją pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca inwestycji – firma Darco z Radomia – przekaże teren wraz z końcem listopada. W grudniu oddział zostanie umeblowany i wyposażony w sprzęt medyczny. 

Prace architektoniczne prowadzone na powierzchni niemal 500 m2 (na I piętrze budynku C) polegały na całkowitej przebudowie pomieszczeń. W ramach zadania wydzielono siedem dwuosobowych sal, trzy izolatki, gabinety dla lekarzy, pielęgniarek oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. Zakończono prace instalacyjne (tj. elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepła wentylacyjnego, klimatyzacji i wentylacji, gazów medycznych, okablowania strukturalnego oraz instalacji przyzywowej, teleinformatycznej i sygnalizacji pożaru) oraz roboty związane z układaniem glazury, malowaniem pomieszczeń, montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz położeniem okładzin podłogowych w salach i pomieszczeniach służbowych.  

Warto nadmienić, że w celu dostosowania nowego Oddziału Chorób Zakaźnych do obowiązujących przepisów, w trakcie prac budowlanych wykonano nowoczesną stację oczyszczania ścieków z wykorzystaniem innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków promieniami UV.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki przyznaniu niemal 3 mln. zł. z rezerwy ogólnej budżetu Państwa. Warto dodać, że całkowity koszt zadania wynosi niemal 3,9 mln. zł.  Rządowe wsparcie pokryje 80% kosztów planowanej inwestycji. Pozostałe środki wygospodarowane zostaną z budżetu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej (19%) i Starostwa Powiatowego (1%). 

Przypomnijmy, że Oddział Chorób Zakaźnych jako jedyny nie został w 2009 roku przeniesiony do nowego kompleksu i nadal działa w osobnym, lecz starym budynku znacznie odbiegającym standardem od pozostałych obiektów. Tym bardziej cieszy fakt, że wraz z początkiem stycznia 2019 z zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. 

Nowy angiograf

Pracownia Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zostanie wyposażona w nowy angiograf. Urządzenie o wartości 2 160 000 zł zastąpi obecnie użytkowany ponad dziesięcioletni sprzęt.

Dostawca aparatu RTG do kardioangiografii cyfrowej wyłoniony został w drodze przetargu. Warszawska firma ma nie tylko dostarczyć specjalistyczne urządzenie, ale także zająć się demontażem starego i montażem nowego angiografu. Ponadto zgodnie z obowiązującą umową firma wykona nie tylko wszystkie prace adaptacyjne, uruchomi i przekaże sprzęt do użytku, ale także przeszkoli personel medyczny.

Inwestycja realizowana będzie w okresie od 1 grudnia 2018 roku do 6 stycznia 2019 roku. Na czas jej trwania zawieszone zostanie funkcjonowanie Pracowni Hemodynamiki. Informacje na ten temat przekazane zostały okolicznym podmiotom leczniczym. Tym samym mieszkańcy miasta i powiatu mają zapewnioną opiekę hemodynamistów w Ostrowcu, Końskich i Kielcach.

Wymiana angiografu jest kolejną inwestycją realizowaną w tym roku przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych szpitala. Dzięki podjęciu takiej decyzji już w pierwszej połowie stycznia zabiegi koronarografii, angioplastyki, implantacji i wymiany kardiowerterów i stymulatorów oraz ablacji wykonywane będą w Starachowicach na nowym sprzęcie medycznym. 

  • Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach niedługo zakończy realizację dwóch inwestycji: przebudowy i adaptacji pomieszczeń dla nowego Oddziału Chorób Zakaźnych oraz zakup angiografu dla Pracowni Hermodynamiki.
  • Projekty zostaną ukończone w pierwszym miesiącu 2019 roku
  • Łącznie ich wartość to ponad 6 milionów złotych.

Przeczytaj również: