22 listopada 2019

Konferencje

Szpitale i obiekty służby zdrowia 2020 | Olsztyn | 23.01.2020

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Szpitale i obiekty służby zdrowia 2020", której tematyka będzie oscylować wokół: bezpiecznego przeprowadzania inwestycji w placówkach służby zdrowia, optymalnego zakresu projektu architektonicznego oraz technologii medycznych. Wykładowcy opowiedzą o doświadczeniach płynących z pracy w szpitalach, o najnowszych rozwiązaniach z zakresu architektury, infrastruktury, aparatury medycznej, zarządzania i finansowania szpitali

W temacie szeroko rozumianej architektury szpitalnej i roli infrastruktury technicznej, wyposażenia, bezpieczeństwa i zarządzania inwestycją w obiektach medycznych, w tym projektowania obiektów szpitalnych, oddziałów dla przewlekle chorych, ZOL, ZPO, przestrzeni publicznej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, domów seniora, hospicjów a także mieszkań dla seniorów.
Konferencji towarzyszyć będą

  • KONSULTACJE dla Dyrektorów/ Managerów Szpitali i Dyrektorów Finansowych: "Kompleksowe pozyskiwanie dofinasowań dla placówek medycznych/szpitalnych"
  • WARSZTATY dla Dyrektorów Szpitali/ Dyrektorów Technicznych, Architektów, Projektantów i Generalnych Wykonawców: "Zarządzenie inwestycją w Szpitalach" („Inwestor Zastępczy”)

Uczestnictwo w konferencji jest NIEODPŁATNE. Oprócz sporej dawki informacji i dobrych praktyk w realizacji najciekawszych obiektów, czekać będą na Państwa materiały konferencyjne, dostęp do wybranych prezentacji, plików CAD, BIM, a także możliwość konsultacji i dyskusji z zaproszonymi Prelegentami.

Przekrój tematyczny konferencji konstruowany jest pod kątem budowy (rozbudowa, modernizacja), eksploatacji i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej i instalacyjnej, wyposażenia i wdrażania technologii medycznych, procedur przetargowych, zakupowych, finansowania i zarządzania, dotacji i wymogów bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami a także wyzwań i obowiązków jakie ciążą na Projektantach, Dyrektorach Szpitali i Kierownikach Działów Technicznych.

AGENDA KONFERENCJI:

•    Kompleksowe pozyskiwanie dofinansowań dla placówek medycznych/szpitalnych
•    Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w służbie zdrowia 
•    Optymalizacji zakresu w projektach Szpitalnych 
•    Obecna i przyszła perspektywa unijna w kontekście możliwych dofinansowań dla służby zdrowia
•    Zarządzenie inwestycją w Szpitalach  („Inwestor Zastępczy”)
•    Bezpiecznie przeprowadzenie inwestycji w placówce służby zdrowia bez korekty dofinansowania 
•    Istota Harmonogramu Realizacji oraz Planu Organizacji Robót podczas procesu realizacyjnego
•    Optymalny zakres prac IZ, dostosowany indywidualnych  do potrzeb Inwestora
•    Technologia medyczna - wybrane aspekty funkcjonalne sprzętu medycznego w szpitalach
•    Zagrożenie rozwojem bakterii LEGIONELLA w wewnętrznych instalacjach szpitala - zapobieganie i zwalczanie
•    Systemy Zasilania Gwarantowanego i moduły kogeneracyjne oraz trigeneracyjne w obiektach służby zdrowia. Omówienie rozwiązania wdrożonego w Szpitalu Prokocimiu
•    Dźwigi szpitalne w obiektach Służby Zdrowia

Przeczytaj również: