2 grudnia 2019

Konferencje

Bezpieczny Podmiot Leczniczy - relacja z konferencji

21 listopada 2019 roku w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się organizowana przez INTER Polska pierwsza edycja konferencji ,,Bezpieczny Podmiot Leczniczy”, w trakcie której ponad 70 przedstawicieli środowiska medycznego dyskutowało o kluczowych tematach związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych. Prelegenci, eksperci ze świata prawniczego i lekarskiego, w swoich wystąpieniach poruszyli tematykę związaną mi.in. z praktycznymi aspektami zarządzania podmiotem leczniczym oraz udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny.

Konferencję rozpoczął Prezes Zarządu INTER Polska – Pan Janusz Szulik, który krótko opowiedział o idei konferencji i przywitał gości. Następnie dr n. med Beata Jagielska oraz mec. Adam Twarowski w swoim wystąpieniu ,,Zarządzanie ryzykiem prawnym w podmiocie leczniczym (prywatnym i publicznym). Jak prowadzić podmiot leczniczy aby uniknąć problemów prawnych?” dyskutowali m.in. o konsekwencjach prawnych związanych z zakażeniami, o odpowiedzialności za prawidłową interpretację wyników badań i za prowadzenie dokumentacji medycznej.W trakcie konferencji dr n. med Beata Jagielska oraz mec. Adam Twarowski przybliżyli też zgromadzonym uczestnikom kwestie związane z odpowiedzialnością osoby zarządzającej podmiotem leczniczym za szkody, błędy i sytuacje niepożądane. Uzupełnieniem tej tematyki była prelekcja Andrzeja Twardowskiego, dyrektora Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC INTER Polska, który opowiedział o roli ubezpieczeń, zwłaszcza polisy INTER Ochrona Prawna w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego. Polisa ta zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej  i kosztów sądowych oraz szybką pomoc prawną w ramach asysty prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych 24h na dobę przez cały rok.


 
Dr nauk prawnych Janusz Jaroszyński przedstawił zasady wystawiania i refundacji recept lekarskich, omówił aspekty związane z e-receptami, procedurami wystawiania recept, kontrolą NFZ recept oraz najważniejszymi podstawami prawnymi regulującymi procedury prawidłowej refundacji i wystawiania recept lekarskich. 

Dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyła się też prezentacja dotycząca  kontroli NFZ w podmiocie leczniczym, w czasie której mec. Adam Twarowski przedstawił jej zasady w praktyce, kluczowe w świetle regulacji kontroli prowadzonej przez NFZ od 1 czerwca 2019 r. Opowiedział jak wygląda kontrola prowadzona przez NFZ w stosunku do świadczeniodawców oraz w zakresie ordynacji lekarskiej, jakie prawa i obowiązki ma organ kontrolny (NFZ) a jakie podmiot leczniczy.  Przedstawił, jak należy przygotować się do kontroli, jak postępować w czasie jej trwania, jak korzystać ze środków odwoławczych oraz jakie są sankcje związane z nienależytym wykonaniem umowy.Konferencję zamknęła prelekcja Mec. Pawła Strzelca, który poruszył tematykę związaną z informacją i zgodą pacjenta w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych jako prawnego warunku legalności interwencji medycznej oraz aspektu podnoszącego po stronie pacjenta komfort świadczenia zdrowotnego. Przedstawił prawa pacjenta oraz sposób jak prawidłowo informować o zabiegach, aby nie narażać się na  konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem tych praw.

– Cieszę się, że pierwsza edycja konferencji Bezpieczny Podmiot Leczniczy spotkała się z tak dobrym odbiorem środowiska managerów zarządzających podmiotami leczniczymi. Uczestnicy Konferencji chwalili formułę spotkania, czyli połączenie świata lekarskiego ze środowiskiem prawniczym, dzięki której mieli możliwość spojrzenia na daną tematykę oczami prawnika i medyka. Stworzyło to doskonałą platformę do wymiany poglądów, doświadczeń oraz szerokiej prezentacji rozwiązań i tematów ważnych z punktu widzenia zarządzających placówkami medycznymi. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się też case study konkretnych przypadków spraw sądowych i problemów prawnych dotyczących podmiotów leczniczych. Dziękuję prelegentom za ich ciekawy sposób prezentacji często niełatwych tematów prawniczych. Uczestnicy konferencji docenili ich zaangażowanie, szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, którym podzielili się w trakcie konferencjipowiedział Janusz Szulik, Prezes Zarządu INTER Polska.Bezpłatna konferencja Bezpieczny Podmiot Leczniczy skierowana była do osób zajmujących się zarządzaniem podmiotami leczniczymi, dyrektorów przychodni, kadry zarządzającej Centrami Medycznymi, menagerów placówek leczniczych i osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania podmiotów leczniczych.


Grupa INTER w Polsce
Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance Sp. z o.o. Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926 roku, a dziś jest ona jedną z wiodących marek  w Niemczech oferujących ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. Oferta Grupy INTER w Polsce obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Przeczytaj również: