19 lutego 2019

Konferencje

Healthcare Business Forum | Warszawa | 11.04.2019

Healthcare Business Forum jest inicjatywą organizowaną przez CEMS Club Warsaw działającym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tworzona jest ona razem ze współorganizatorami: Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland, SKN Menedżerów Zdrowia oraz Polskim Towarzystwem Studentów Farmacji.

Healthcare Business Forum to wydarzenie łączące środowiska: medyczne oraz biznesowe. Tworzy ono wyjątkowe połączenie, prelekcji, warsztatów, cyklu seminariów oraz targów pracy, umożliwiających dialog między tymi dwoma sektorami. Dzięki tej inicjatywie studenci, którzy w przyszłości współtworzyć będą kadrę specjalistów sektora ochrony zdrowia, mają szansę pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania tym obszarem. Ponadto, uczestnicy będą mieli szansę poznać wybitne osobistości ze świata medycznego oraz biznesowego. W ten sposób chcemy, by mogli oni nauczyć się identyfikować możliwości i zagrożenia tych dziedzin w dobie rozwoju technologicznego, a także stworzyć opinie na temat zmian oraz przyszłości branży medycznej w Polsce.

Wydarzenie rozpoczął Health Opening Day - otwarta prelekcja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, która odbyła się 10 stycznia 2019 roku. Podczas niej dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha opowiedział o przeprowadzonej przez niego pierwszej w Polsce operacji kręgosłupa na płodzie. Kolejnym punktem naszego projektu będą cotygodniowe seminaria dla wyselekcjonowanej w dwuetapowym procesie rekrutacji czterdziestki uczestników, mające miejsce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktualnie trwa rekrutacja na warsztaty - do 17.02.2019 studenci przesyłają formularze, natomiast w dniach 23 - 24.02.2019 odbędą się rozmowy rekrutacyjne. Zwieńczeniem projektu będzie konferencja Healthcare Business Forum. W tym dniu - 11 kwietnia 2019 - zorganizowane zostaną targi pracy i spotkanie z zaproszonym prelegentem, które będzie miało na celu sprowokowanie uczestników do wymiany poglądów.

Tegoroczna edycja opierać się będzie na czterech tematach:

  • Medical Law
  • Pharma
  • Future of Healthcare
  • MedTech

Aktualne informacje dotyczące projektu i wiadomości o rekrutacji dostępne będą na stronach:

www.facebook.com/HealthcareBusinessForum

www.hbforum.pl

Przeczytaj również: