23 sierpnia 2019

Konferencje

Forum Menadżerów Służby Zdrowia | Gdańsk | 19.09.2019

Szkolenia i konferencje są istotnym elementem zdobywania wiedzy, a także zapewniają większe możliwości związane z rozwojem osobistym oraz przedsiębiorstw. Uczestniczenie w nich pozwala zdobyć wiedzę, którą ciężko jest pozyskać z innych źródeł takich jak książki oraz Internet. Wynika to z tego, że prócz teorii, szkolenia dostarczają wiedzę praktyczną. Wykwalifikowany trener często opisuje cenne przykłady, a także zwraca uwagę na błędy, które można popełnić w trakcie pracy. Ponadto może pomóc w rozwiązaniu indywidualnych problemów wskazanych przez uczestników.

Idealnym przykładem wydarzeń, które podnoszą kompetencje osób zarządzających podmiotami medycznymi są konferencje z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia. Podczas spotkania, eksperci prowadzący prelekcje omawiają zagadnienia związane bezpośrednio z prowadzeniem placówki medycznej. Głównym założeniem Forum jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób zarządzających placówkami leczniczymi w dziedzinach prawa, finansowania czy też kreowania wizerunku.

19 września w Gdańsku, w Hotel Sadova, ul. Łąkowa 60 odbędzie się kolejne wydarzenie z cyklu Forum Menadżerów Służby Zdrowia.

 Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: http://mcbkonferencje.pl/konferencje;1;203;1

Kalendarium Forum Menadżerów Służby Zdrowia:

 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia -  Bydgoszcz / 07.02.2019                           
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Rzeszów / 28.02.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia (wydarzenie towarzyszące: Dental Buisness Trends) - Warszawa 21.03.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Koszalin / 11.04.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Olsztyn / 25.04.2019
 • V Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie (wydarzenie towarzyszące: Dental Buisness Trends) - Katowice / 23.05.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Lublin / 13.06.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia (wydarzenie towarzyszące: Dental Buisness Trends) - Wrocław / 05.09.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia  - Gdańsk / 19.09.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Kielce / 10.10.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Poznań / 24.10.2019
 • V Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia - Warszawa / 14.11.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia - Szczecin / 29.11.2019
 • Forum Menadżerów Służby Zdrowia (wydarzenie towarzyszące: Dental Buisness Trends) Kraków / 12.12.2019

 

Przeczytaj również: