13 listopada 2018

Planowane inwestycje

Dofinansowanie dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie

Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie otrzyma dofinansowanie na realizację dwóch projektów, które mają podnieść jakość udzielanych świadczeń. Placówka wzbogaci się o nowe poradnie specjalistyczne oraz sprzęt i aparaturę medyczną. Łączny koszt inwestycji to ponad 1,2 mln złotych. 

Pierwszy projekt zakłada utworzenie trzech nowych poradni: geriatryczną, otolaryngologiczną i leczenia bólu. Oprócz tego, istniejąca aktualnie poradnia chirurgii ogólnej wzbogaci się o nowy sprzęt medyczny i komputerowy. Dzięki modernizacji, pacjenci będą mogli skorzystać z innowacyjnych metod leczenia ran przewlekłych oraz profilu endoskopowego. Zadanie to ma na celu poprawić jakość i dostępność świadczeń medycznyh dla osób starszych, które cierpią z powodou dolegliwości bólowych i ran przewlekłych w zakresie: chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego i chorób nowotworowych. 

Projekt ma zostać ukończony we wrześniu 2019 roku. Koszt inwestycji przekracza 1,1 mln zł (ok. 945 tys.  zł to dofinansowanie z UE).

Szpital planuej rownież podnieść jakość świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej - planowany jest zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego za prawie 120 tys. zł. Sprzęt ma pojawić się w Szpitalu im. Jana Bożego do końca marca 2019 roku.

Umowy na realizację projektów zostały już podpisane  z Zarządem Województwa Lubelskiego.

W skrócie:

  • Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie otrzyma dofinansowanie na realizację dwóch projektów
  • Inwestycja zakłada utworzenie nowych poradni specjalistycznych oraz zakup sprzętu i aparatury medycznnej.
  • Projekty mają zostać zakończone w 2019 roku.
Źródło: materiały prasowe Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

Przeczytaj również: