8 listopada 2018

Planowane inwestycje

Dofinansowanie dla podlaskich szpitali

Łącznie 1,2 mln zł trafi do trzech podlaskich placówek ochrony zdrowia – taką decyzję podjął we wtorek (6 listopada) Zarząd Województwa Podlaskiego. Pieniądze pozwolą na budowę nowych obiektów oraz zakup nowoczesnego sprzętu w Białymstoku i Wysokiem Mazowieckiem.

Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  otrzyma dotację z budżetu województwa na łączną kwotę w wysokości 982 tys. zł, z czego ok. 760 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup systemu realizacji w trybie gating (bramkowania w wybranej fazie oddechowej) wraz z integracją w przyspieszaczu wysokoenergetycznym oraz symulatorze 3D, do realizacji napromieniania pacjentek z lewostronnym rakiem piersi (Breast Cancer Unit). System ten pomaga zaoszczędzić w istotny sposób dawki promieniowania w sercu – naczyniach wieńcowych oraz w układzie bodźco–przewodzącym serca. Pozwala również efektywniej wykorzystać metodę stereotaksji, czyli metody leczenia pacjentów z minimalną chorobą nowotworową w np.: płucach, mózgowiu oraz węzłach chłonnych. Ponadto Białostockie Centrum Onkologiczne zyska z budżetu województwa kwotę 222 tys. zł na kupno sprzętu medycznego dla Zakładu Patomorfologii oraz Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji oraz Pododdziałem Leczenia Bólu.

Z kolei Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży otrzyma dotacje w wysokości 250 tys. zł z przeznaczeniem na budowę garaży wraz z zapleczem technicznym w filii Zakładu znajdującej się przy ul. Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem. Będzie to dobudowa do istniejącego budynku administracyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Łączna powierzchnia użytkowa dobudowanej części wynosić będzie  188,94 m2.

W skrócie:

  • Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przekazaniu 1,2 mln zł dla trzech podlaskich placówek medycznych.
  • Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku  otrzyma na zakup sprzętu medycznego  kwotę w wysokości 982 tys. zł,
  • Pozostałą środki (250 tys. zł) uzyska Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego na budowę wraz z zapleczem technicznym w filii Zakładu znajdującej się przy ul. Szpitalnej w Wysokiem Mazowieckiem.

 

Źródło: materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

Przeczytaj również: