3 kwietnia 2020

Konferencje

Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka | Lublin | 6 listopada 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz specjalistów z zakresu m.in. medycyny, epidemiologii czy biotechnologii. Podczas spotkania będziemy poruszać takie tematy, jak między innymi diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, szczepienia ochronne, przyczyny i skutki epidemii, bioterroryzm, a także konsekwencje migracji.

Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ideą wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także inspiruje do dalszych badań naukowych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.


Szczegółowe informacje dostępne są na stroniehttp://www.konferencja-chorobyzakazne.pl/

Elektroniczna rejestracja prowadzona jest w trzech turach:

  • I tura – do 07.05.2020 r.,
  • II tura – do 09.07.2020 r., 
  • III tura – do 16.10.2020 r.

Przeczytaj również: