25 września 2018

Inwestycje

5,5 mln zł dofinansowania dla Szpitala w Płocku

21 września w Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał dotację w kwocie 5 553 252,56 zł jako część z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wyposażenie Przychodni Specjalistycznej w nową aparaturę medyczną.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się pod hasłem "Sukces pisany dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020".

Kontrakt na dofinansowanie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski. 

Kwota ponad 5,5 mln złotych zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego do badań radiologicznych, w tym także wideobadań, do nowej Przychodni Specjalistycznej. 

Na remont i modernizację pomieszczeń przychodni Szpital otrzymał od Samorządu Województwa Mazowieckiego 8 888 829,70 zł. Razem na remont i wyposażenie Przychodni Specjalistycznej Wojewódzki Szpital pozyskał kwotę 14 442 082,26 zł.

Jest to już 15 umowa dofinansowująca Szpital ze środków Unii Europejskiej. Łącznie Szpital pozyskał już ok. 150 000 000,00 zł na rozwój, rozbudowę i modernizację, z tym ponad 35 000 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego jako zabezpieczyienie wkładu własnego.

Przeczytaj również: