23 marca 2023

Inwestycje

Szpital w Pleszewie będzie miał Ośrodek Badań Klinicznych

Od kwietnia Pleszewskie Centrum Medyczne planuje uruchomienie Ośrodka Badań Klinicznych.  To ogromna szansa  m.in. dla pacjentów onkologicznych, psychiatrycznych, hematologicznych i kardiologicznych na dostęp do terapii, na którą w Polsce mieliby ograniczone szanse. Ośrodek Badań Klinicznych będzie samodzielnym bytem w pleszewskim szpitalu.

Placówka ma miejsce, ma też odpowiedni personel do tego, by go uruchomić. A czym ośrodek będzie się zajmował?

- To miejsce, w którym pacjenci chorujący na określone choroby będą brali udział w nowych terapiach, które w Polsce są poza ich zasięgiem, najczęściej finansowym. Mam tu na myśli dostęp do leków czy produktów leczniczych stosowanych w medycynie. Na początku grupę docelową będą stanowili  pacjenci onkologiczni, hematologiczni, psychiatryczni i kardiologiczni. Dlaczego akurat te  grupy? Dlatego,  że właśnie w tych obszarach prowadzi się najwięcej badań klinicznych. -  wyjaśnia Błażej Górczyński, prezes PCM.

A na czym dokładnie mają polegać działania Ośrodka Badań Klinicznych w pleszewskim szpitalu?

- Na tym, że pacjentom będą podawane nowe leki lub terapie wraz z obecnymi na rynku i  sprawdzonymi pod kątem ich skuteczności.  Jednak to, że pacjenci mają takie same schorzenia - wcale nie oznacza, że każdy tak samo zareaguje na ich działanie. Protokoły badań są akceptowane przez Komisje Bioetyczne, która zapewnia bezpieczeństwo dla pacjenta. Warto podkreślić, że lek badany jest zwykle dodawany do już stosowanego, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. Dane pozyskane w trakcie badań klinicznych są raportowane na bieżąco do sponsora. Pozyskana wiedza jest konieczna dla wszystkich - dla pacjenta i dla naszego szpitala i innych ośrodków leczniczych w celu rejestracji nowego leku lub nowej terapii. - dodaje  prezes.

Często zdarza się, że w Polsce pacjent nie ma dostępu do pewnych , na ogół innowacyjnych  terapii   ratujących zdrowie. A jeśli są -  to zazwyczaj  są zbyt drogie lub nie są refundowane przez państwo.

Przeczytaj również: