8 sierpnia 2019

Inwestycje

ZOZ w Starachowicach z nowym sprzętem

Aparat USG, zestawy do laseroterapii, leczenia ultradźwiękami, czy falą uderzeniową to tylko niewielka część urządzeń medycznych, które doposażyły rehabilitację Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych zakupiony został ze środków unijnych.

Nowe wyposażenie uzyskały: Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Pracownie Fizykoterapii i Kinezyterapii Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej. Było to możliwe dzięki realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowane chorobom układu kostno-stawowego i/lub mięśniowego na rzecz osób dorosłych”. W ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Szpital uzyskał ponad 460 000 zł. dofinansowania. Dotacja pokryła aż 85% całkowitych kosztów zadania ukształtowanych na poziomie niemal 550 000 zł. Pozostałe 15% kosztów wygospodarowano z budżetu podmiotu leczniczego.

Dzięki wkładowi Funduszy Europejskich zakupiono: wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową i sektorową, platformę diagnostyczno-rehabilitacyjną oraz laser wysokoenergetyczny. Wśród nowego sprzętu znalazły się również aparat do drenażu limfatycznego oraz zestawy do laseroterapii, leczenia ultradźwiękami, falą uderzeniową i prądami. Ponadto zakupiono Magnetronic, Sollux, Vioform, Aquavibron oraz wirówki do kończyn górnych i dolnych. Nie zabrakło także szyn do ćwiczeń, zestawów przyrządów do nauki chodzenia, stołu do pionizacji, bieżni oraz zestawów do ćwiczeń.

Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom powiatu starachowickiego wysokiej jakości usług medycznych z zakresu ogólnoustrojowej rehabilitacji leczniczej dedykowane chorobom układu kostno-stawowego i/lub mięśniowego na rzecz osób dorosłych.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej rozszerzy możliwości diagnostyczne pacjentów i zwiększy bezpieczeństwo hospitalizowanych i usprawnianych pacjentów. Przyczyni się do poprawy sprawności pacjentów chorujących m. in. na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i dysfunkcje mięśniowe.

W skrócie:

  • Rehabilitacja Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach została doposażona w nowy sprzęt medyczny.
  • Sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych zakupiony został ze środków unijnych.
  • Dzięki wkładowi Funduszy Europejskich zakupiono m.in.: wysokiej klasy aparat USG z głowicą liniową i sektorową, platformę diagnostyczno-rehabilitacyjną oraz laser wysokoenergetyczny.

Przeczytaj również: